პრეზენტაცია: "პიროვნული ხასიათი, მისი ფორმირების სპეციფიკა და განვითარების შესაძლებლობანი"

ქართულ უნივერსიტეტში გრძელდება მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები. 
27 სექტემბერს ქართული უნივერსიტეტის პროფესორებმა, EAGT აკრედიტებულმა და EAP სერტიფიცირებულმა გეშტალტთერაპევტებმა დიმიტრი ნადირაშვილმა და თეა გოგოტიშვილმა წარმოადგინეს პრეზენტაცია: "პიროვნული ხასიათი, მისი ფორმირების სპეციფიკა და განვითარების შესაძლებლობანი". პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იყო ფსიქოლოგიური კონცეფცია ადამიანის ხასიათის ფორმირების შესახებ. შეხვედრის დასასრულს მომხსენებლებმა უპასუხეს აუდიტორიის შეკითხვებს.