პრეზენტაციები თემაზე "ანტიკური ლიტერატურა და ცივილიზაცია"

24 დეკემბერს, ფილოლოგიის პროგრამის მეორე კურსის სტუდენტებმა წარმოადგინეს პრეზენტაციები თემაზე "ანტიკური ლიტერატურა და ცივილიზაცია". პრეზენტაციები მომზადდა სასწავლო კურსის "ანტიკური ლიტერტურის ისტორიის" შესაჯამებლად.
თემები ეძღვნებოდა ძველი ბერძენი და რომაელი ავტორების შემოქმედებას და მათ მნიშვნელობას მსოფლიო ლიტერტურაში.

ძველი ბერძნების ცივილიზაცია უმნიშვნეოვანესი იყო ენის, პოლიტიკის, განათლების სისტემის, ფილოსოფიის, მეცნიერებისა და ხელოვნების განვითარების მხრივ. სწორედ ელინებმა შეასრულეს უდიდესი წვლილი კაცობრიობის განვითარებაში და მსოფლიო ცივილიზაციის ჩამოყალიბებაში. საუკუნეების განმავლობაში კაცობრიობის ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ბერძნული მოდელის მიხედვით ვითარდებოდა. ევროპის არც ერთ ხალხს ასე არ გაუმდიდრებია ევროპული კულტურა, როგორც ძველ  ბერძნულს, თვით ბერძნული ცივილიზაციის თავისებურებამ მისცა დასაბამი თანამედროვე ევროპული კულტურული, პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების განვითარებას ამიტომაც ამ კულტურის და ლიტერტურის შესწავლას  მრავალმხრივი მნიშვნელობა აქვს.

პრეზენტაციების ხელმძღვანელი იყო ქართული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ეკა დუღაშვილი. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანი ლევან ჯიქია, ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე, დეკანატის თანამშრომლები ფილოლოგიის დოქტორი ხათუნა კუხალაშვილი, ისტორიის დოქტორი გვანცა ბურდული, გიორგი შონია, თამარ ბოტკოველი და უნივერსიტეტის სტუდენტები.