პროფესორ პაატა გოგიშვილის ვიდეო ლექცია: "ჩვენი გარდასახვა ხელოვნურ ინტელექტში"