პროფესორ თამარ გელიტაშვილის საჯარო ლექცია

2019 წლის 5 ივნისს ქართული უნივერსიტეტის წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში ფილოლოგიის დოქტორმა თამარ გელიტაშვილმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე - „აკაკის „განთიადი“.


მომხსენებელმა ისაუბრა აკაკი წერეთის ლექსის მხატვრული ანალიზის შესახებ, ყურადღება გაამახვილა „განთიადის“ აქამდე ამოუცნობ ქრისტიანულ სახე-სიმბოლოებზე და ახლებურად და სრულიად განსხვავებული ინტერპრეტაციით წარმოადგინა ლექსის სათაურის ჰერმენევტიკული ანალიზი.


თამარ გელიტაშვილმა აუდიტორიას სრულიად განსხვავებული კუთხით გააცნო აკაკი წერეთლის შედევრის აზრობრივი შინაარსი. დამსწრე საზოგადოებამ ლექცია დადებითად შეაფასა.