როინ მეტრეველი

განათლება:

 • 1962-1965 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა: საქართველოს ისტორია, აკადემიური ხარისხი: დოქტორი
 • 1957-1962 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა: ისტორია, აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1965 - უფრო მასწავლებელი, თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტი
 • 1960-1972 - სხვადასხვა ხელმძღვანელი, პარტიულ და კომკავშირული სამუშაო        
 • 1972-1985 - მთავარი რედაქტორის მოადგილე, ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია 
 • 1986-1988 - რექტორი, ა.პუშკინის სახ. თბილისის სახელმწოფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
 • 1988-1993 - აკადემიკოს-მდივანი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება, საქართველოს მენციერებათა აკადემია
 • 1991-2004 - რექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1997-2005 - გამგე, საქართველოს ისტორიის კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2006-2013 - აკადმეიკოს-მდივანი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილება, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 • 2013-დღემდე - ვიცე - პრეზიდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. შინაკლასობრივი ბრძოლა შუა საუკუნეების საქართველოში, რ. მეტრეველი თბ., 1972
 2. დეკლასირებული ელემენტები შუა საუკუნეების საქართველოში, რ. მეტრეველი თბ., 1976
 3. ივანე ჯავახიშვილი და ქართული კულტურის საკითხები, რ. მეტრეველი თბ., 1976.
 4. დავით IV აღმაშენებელი, მეფე თამარი, რ. მეტრეველი თბ., 2002.
 5. გლობალიზსციის პერსპექტივა და ისტორიოგრაფიის პრობლემები”, რ. მეტრეველი თბ., 2006.
 6. R.Metreveli.  “Georgia”, Publishers International, Nashville, Tennessee, USA, 1995
 7. «Кавказская цивилизация в контексте глобализации», GAECC Press. Стокгольм, 2009
 8. The Golden Age; R. Metreveli, Tb., 2010
 9. The Crusades and the Kingdom of Georgia; R. Metreveli; Tb., 2012
 10. Святой Давид Строитель; Р. Метревели, Стокгольм, 2013
 11. Святая Цариса Тамар; Р. Метревели, Стокгольм, 2014. 
 12. „მეგობრობა გზად და ხიდად“. ნარკვევი ეძღვნება ქართველი მეცნიერებისა და საზოგადო მოღვაწეების, აკადემიკოსების მარიამ ლორთქიფანიძისა და ოთარ ჯაფარიძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 45 გვ.). 2017 წ.
 13. „მზე დედაა ჩემი“; ეძღვნება რეზო ადამიას მოთხრობის - „მზე“ - განხილვას. სტატიაში მოთხრობა წარმოჩენილია და გარჩეული ისტორიულ ასპექტში; ხაზგასმულია, რომ ესაა მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური ნაწარმოები. (ჟ. „ოლე“, #1,  თბილისი, 9-11).
 14. „ღალატი“; მოცემულია XIX საუკუნის ქართველი პოეტის, დრამატურგის, პუბლიცისტისა და ისტორიკოსის ალექსანდრე  ორბელიანის (1802-1869 წწ.) მოგონება „მამაჩემისგან ღალატი „მეფის ირაკლისა“-ს შეფასება. ხაზგასმულია ერთგულებისა და ღალატის მომენტები ერეკლე II-ის მეფობის დროს (კრწანისის ბრძოლა). (ჟ. „ათინათი“, #1 (23), თბილისი, 211-218).
 15. „ინტერვიუ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტ როინ მეტრეველთან“ („აკადემიის უწყებები“, #2, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,  1-10).
 16. „Tskinvali Region is not Alania: Regional Problems in Tskinvali“ - „ცხინვალის რეგიონი არ არის ალანია: რეგიონული პრობლემები ცხინვალში“    („Georgia to day“ - „საქართველო დღეს“,  მარტი, ინგლისურ ენაზე,  319-333).
 17. „Culture of Rustaveli Era“ – „კულტურა რუსთაველის ეპოქაში“  („The Knight in the Panther’s Skin a masterplece in World Literature“ - „ვეფხისტყაოსანი“ მსოფლიო ლიტერატურის შედევრი“ Nova Science Publishers,  45-54, ინგლისურ ენაზე
 18. „ჯვაროსნული ლაშქრობები და საქართველოს სამეფო“  (ჟ. „ჯვაროსანი“ – „Crusader“,   რფ, 63-80, ინგლისურ ენაზე).
 19.  „ბედი ლევილის მამულისა“    (საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერე¬ბათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი VII, გამომცემლობა „ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი,  6-10). 
 20. „ორი დიდი ვახტანგი. ეპისტოლარული ურთიერთობიდან“    (გაზ. „ლიტერატურული საქართველო“,  9 ივნისი, #22, 4-5).
 21. ჰუმანიტარული (საზოგადოებრივი) მეცნიერებანი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში“ (თანაავტორი, პროფ. გ. არახამია;    ჟ. „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია“, #1, თბილისი, 5-23).
 22. „დავით-გარეჯა საქართველოს ისტორიის, კულტურისა და ეკლესიის განუყოფელი ნაწილია“ (თანაავტორები: მ. ლორთქიფანიძე, ნ. ხაზარაძე, ზ. ალექსიძე, დ. მუსხე¬ლი¬შვილი, გ. ლორთქიფანიძე;  ჟ. „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის,  ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია“, #1, თბილისი, 124-129; გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“,  14 ივნისი, #118, 6-7).
 23. „ამაგდარი მეცნიერი და მოღვაწე. 95 წელი მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან“ (ჟ. „მაცნეს ისტორიის, არქეოლოგიის,  ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია“, #1, თბილისი, 179-185).
 24. „ცხოვრება და ღვაწლი სახელოვანი მეცნიერისა - შოთა მესხია“ თანაავტორი ზ. პაპასქირი;  „შოთა მესხია. 100“, თსუ-ის შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, თბილისი, 11-15).
 25. „ხელოვნების ენით ამეტყველებული წარსული. ისტორია ზურაბ წერეთლის თვალით“  (მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის გაზეთი „უქიმერიონი“,# 7-8, თბილისი, 2-6).
 26. „History spoken in Art Zurab Tserertelis artiatu vision of histori“ - „ისტორია ზურაბ წერეთლის თვალით“ (გაზ. „Georgia today“, 15-18.09, ინგლისურ ენაზე).
 27. „История глазами Зураба Церетели“ გაშუქებულია ზურაბ წერეთლის დამოკიდებულება საქართველოს წარსულისადმი, ზოგადად ისტორიზმის პრინციპებისადმი მის შემოქმედებაში. (ж. „Русский клуб“, # 9, თბილისი, 6-4).
 28. „სულისკვეთება განწირულისა“ არის გამოხმაურება მხატვარ-მწერალ რევაზ ადამიას ესსეზე დაუოკებელი სულბობოქრობაა „მერანი“. (ლიტერატურული ჟურნალი „ოლე“, #2, შპს „ფავორიტი სტილი“, თბილისი, 6; რ. ადამიას ბროშურაში „დაუოკებელი სულბობოქრობაა „მერანი“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 15-16).  
 29. „Characteristics of the russian societi of the red cross on the caucasus front (1914-1917)“ – „რუსული საზოგადოების წითელი ჯვრის მახასიათებლები კავკასიის ფრონტზე (1914-1917)“ (თანაავტორები: ა.ჩერკასოვი, მ. სმიგელი, ვ. მოლჩანოვა;    Terra sebvs. Acta Musei sabesiensis, ინგლისურ ენაზე).
 30. „ნობელის პრემიის ლაურეატი მეცნიერების შესახებ“ - აღნიშნულია, რომ გამოჩენილი რუსი მეცნიერის, ნობელის პრემიის ლაურეატის (ფიზიკაში), რუსეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრის ჟორეს ალფიოროვის წიგნი სკანდალური სათაურით „Власть без мозгов (кому мешают академики)“ მნიშვნელოვანია, თამამი, კრიტიკული. მასში რუსეთის მეცნიერების რეალური ძალიან მძიმე სურათია მოცემული. ნაკლოვანებათა ღიად ჩვენების ფონზე მეცნიერების განვითარების კარდინალური საკითხებია დაყენებული. ანალოგიური პრობლემები ქართულ მეცნიერებასაც უხვად აქვს. ჟ. ალფიოროვის წიგნი არ არის ლოკალური მნიშვნელობის, მასში დასმული პრობლემების გათვალისწინება დადებითად წაადგება მსოფლიო მეცნიერების განვითარებას; (გაზ. „ლიტერატურული საქართველო“, # 32, 15 სექტემბერი, 4-5).
 31. „მეცნიერების რეალური წინსვლისათვის საზოგადოებისა და ხელისუფლების განსაკუთრებული ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო“ (გაზ. „საქართველო და მსოფლიო“, 13-19 სექტემბერი, #33, 20-21).
 32. „მეცნიერებისათვის შეწირული ცხოვრება. მარიამ ლორთქიფანიძე და ოთარ ჯაფარიძე - 95“ (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, # 194, 22 სექტემბერი).
 33. „ქართული არქეოლოგიის დიდი მოამაგე. სამშობლოში დაბრუნებული განძი“ (თანაავტორი აკად. წევრ-კორ. გ. ლორთქოფანიძე; ეხება 2017 წელს გამოცემულ წიგნს „წერილები სტამბოლის ქართული სავანიდან“. ხაზგასმულია პროფ. შუშანა ფუტკარაძისა და სხვათა დამსახურება საარქივო მასალის შესწავლასა და გამომზეურებაში. (გაზ. „ლიტერატურული საქართველო“, 7 ოქტომბერი).
 34. „ვიპოვოთ გიორგი ყაზბეგის საფლავი. არდავიწყება მოყვრისა“ (თანაავტორი აკად. წევრ-კორ. გ. ლორთქიფანიძე; (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“. 31 ოქტომბერი, 5).
 35. „მწყემსი საქართველოსი. ორმოცი წელი ილია მეორის საპატრიარქო ტახტზე აღსაყდრებიდან“  (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 1 დეკემბერი, # 243-244, 1, 6-7).
 36. „აღასრულა თვისი ვალი“  (კრ. „ივანე ჯავახიშვილი - 140, შრომები, „მარადისობის გზა“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, თბილისი, 9-5).
 37.  „რეცენზია ვახტანგ ითონიშვილის მონოგრაფიაზე „დვალები და დვალეთი“    („ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ძიებანი“, XVIII, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 187-196).
 38. "საქართველოს საზოგადოებრივი და კულტურული ცხოვრება  XI-XII საუკუნეებში“. შოთა რუსთაველის ,,ვეფხისტყაოსანი“ ირანში
 39. აღმოსავლეთმცოდნეობა - წიგნი ეძღვნება აპოლონ სილაგაძეს, დიდ ქართველ მეცნიერს; "მეცნიერების წინსვლა - სახელმწიფოს განვითარების გარანტი“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი და დამცველი კომისიის გამსვლელი გაფართოებული სხდომა აჭარაში 2017 წლის 5-7 ოქტომბერი. (მასალები) 
 40. ,,აღუვსებელი საწყაული ანუ ამოება ამაოებათა“ გამომცემლობა ,,არტანუჯი“, თბილისი. 2015წ.
 41. ,,წმინდა დავით აღმაშენებელი - კავკასიის გამაერთიანებელი“ თანაავტორობით; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 148გვ. რუსულ ენაზე. 2015წ.
 42. ,,რელიგია და ზნეობა. ლევ ტოლსტოი რელიგიისა და ზნეობის ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ“; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ,,ქართული უნივერსიტეტის შრომები“, ტომი I, გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 15-22
 43. ,,ქართველი ერის კულტურული შუბლი“; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ,,ქართული უნივერსიტეტის შრომები“, ტომი II, გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 17-27
 44. ,,ივანე ჯავახიშვილი“; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ,,ქართული უნივერსიტეტის შრომები“, ტომი II, გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი, 319-354
 45. ,,უნივერსიტეტის საკითხი“; საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ,,ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტ. IV, გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“, თბილისი 6-16
 46. ,,მსოფლიო მეცნიერი ქართული სახლიდან“250 წელი აკადემიკოს  ნიკო მარის დაბადებიდან“; წელიწდეული ,,ქართული დიპლომატია“, ტ. 17, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი, თბილისი, 365-381
 47. ,,აღსაყდრება“; კრებულში ,,ისტორია შეულამაზებლად“, გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“ თბილისი 19-31
 48. ,,სამშობლოს კეთილდღეობისთვის ზრუნვის მაგალითი“; კრებულში ,,ისტორია შეულამაზებლად“, გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი“ თბილისი 145-150
 49. ,,მეგობრობა გზად და ხიდად. ილია II-ის ვიზიტები საზღვარგარეთ“; თანაავტორი პროფ. ს. ვარდოსანიძე; კრებულში ,,ისტორია შეულამაზებლად“, გამომცემლობა ქართული უნივერსიტეტი, თბილისი 185-227
 50. ,,მეფეთა წოდებებისა და ტიტულატურის შესახებ“; მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის ჟურნალი ,,მერმისი“, №2(4) ქუთაისი, 15-18
 51. ,,დამღუპველი გზა“   საგარეო პოლიტიკის პრობლემები. გაზ. ,,საქართველოს რესპუბლიკა“, 2015 წლის 6 მაისი №82
 52. ,,ჯალალ ედ-დინის სისხლიანი მისია საქართველოში“ ; გაზ. ,,საქართველოს რესპუბლიკა“, 2015 წლის 8 ივლისი№125
 53. ,,უმეცარი მწერალი ყველა გადამდებ დაავადებაზე უარესია. რუსი შოვინისტის ედუარდ ლიმონოვის ერთი ,,ისტორიული“ ნაბოდვარის გამო“; გაზ. ,,საქართველოს რესპუბლიკა“, 2015 წლის 6 მაისი №140, 2015 წლის 29 ივლისი
 54. ,,ქართული მწერლობის დიდი ქომაგი“ ნიკო მარის 150 წლისთავისათვის; ჟ. ცისკარი №7б 68-74
 55. ,,ორი სურათი ანისში“; მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის გაზეთი ,,უქიმერიონი“№4б 4-5
 56. შესავალი წერილი ,,საქართველოს განათლების მატიანესათვის“; საქართველოს განათლების მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია, თბილისი, 2015, 10-11, ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
 57. ,,საქართველოს-შირვანის ურთიერთობა XII საუკუნის I მეოთხედში“; თანაავტორობით I საერთაშორისო კონგრესის ,,ქართველოლოგიის პრობლემები და პერსპექტივები“-მასალები, თბილისი, ქართულ 100-102 და ინგლისურ -264-265 ენებზე
 58. ,,წმიდა მეფე თამარი“; სტოკჰოლმი, 295 გვ. (რუსულ ენაზე)
 59. ,,ცხოვრება და მოქალაქეობა წმიდისა ექვთიმესი“; კრებული ,,დიდი ექვთიმე“. გამომცემლობა ,,არტანუჯი“, თბილისი, 28-41. 2014 წ.
 60. საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება; კრებული ,,დიდი ექვთიმე. გამომცემლობა ,,არტანუჯი“, თბილისი, 359-373. 2014 წ.
 61. ,,წმიდა ამბროსი აღმსარებლის მოღვაწეობის შეფასებისათვის“; კრებული ,,აღმოსავლეთმცოდნეობა“. თსუ-ის გამომცემლობა, თბილისი, 241-248. 2014 წ.
 62. ,,მათი სამკვიდრო საქართველოა“; გაზ. ,,ლიტ. საქართველო“, #23. 20.06.2014 წ.
 63. ,,ერთი დღის ქრონიკა. შეხვედრა ჭაბუა ამირეჯიბთან“.  გაზ. ,,ლიტ. საქართველო“. 17.01.2014 წ.
 64. წინათქმა წიგნში ,,ქართლის ცხოვრება“, ინგლისური თარგმანი გამომცემლობა ,,არტანუჯი“, თბილისი. 2014 წ.
 65. ,,ღვთისპირისმდგომი“ (გ. ალიბეგაშვილთან თანაავტორობით). გიორგი მთაწმინდელის წინასწარმეტყველება ქართველი ერის შესახებ“ გაზეთი ,,ლიტერატურული სქართველო“, 07. 02. 2014 წ.
 66. ,,მეგობრის თვალით დანახული სიკეთე“. ელიზბარ ჯაველიძე - 75. ისტორიულ-ფილოლოგიური კრებული. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 9-10.
 67. ,,საკუთარ გამოცემაში შეტანილი შენიშვნები. ,,ქართლის ცხოვრების“ მარიამ დედოფლის ნუსხის ექვთიმე თაყაიშვილისეული მარგინალიები“; კრებული "დიდი ექვთიმე“, გამომცემლობა ,,არტანუჯი“, თბილისი, 238-253. 2014 წ.