2018-11-06

სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა

2018 წლის 12 ნოემბერს, 15:00 საათზე, დავით სარაჯიშვილის სახელობის #402 აუდიტორიაში გაიმართება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტ ნინო ჯიბუტის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: "კონკურენციის რეგულირების ეკონომიზაცია".

2018 წლის 13 ნოემბერს, 15:00 საათზე, დავით სარაჯიშვილის სახელობის #402 აუდიტორიაში გაიმართება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტ ია გიგიბერიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: "პროფესიული განთლების როლი და მნიშვნელობა ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროს განვითარებაში".

2018 წლის 14 ნოემბერს, 15:00 საათზე, წმიდა ილია მართლის სახელობის სხდომათა დარბაზში გაიმართება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტ როდენ მემარნიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: "მყარი მინერალური რესურსების მართვის ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები".

2018 წლის 15 ნოემბერს, 15:00 საათზე, წმიდა ილია მართლის სახელობის სხდომათა დარბაზში გაიმართება ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დოქტორანტ მირანდა გავაშელის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე: "ტურიზმის დარგი და მისი გავლენა რეგიონულ ეკონომიკაზე"