2018-11-08

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

sadisertatsio-nashromis-datsva

2018 წლის 12 ნოემბერს 16:00  საათზე, ქართული უნივერსიტეტის  წმ. ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში (IV  სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ქართველური ენათმეცნიერების“ მიმართულების დოქტორანტი ნინო ზაალიშვილი დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „ნუმერაციული ფრაზეოლოგიზმები სხვადასხვა სისტემის ენებში (ქართული, რუსული და ესპანური მასალის მიხედვით)“

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი:

  • ნუნუ გელდიაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

ოფიციალური შემფასებლები:

  • მანანა ტაბიძე, ფილოლოგიის  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  
  • ციური ახვლედიანი, ფილოლოგიის  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.