2019-10-29

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 4 ნოემბერს, 15:00 საათზე,  ქართული უნივერსიტეტის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ინგა გრიგალაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის ,,XVII საუკუნის ირან-საქართველოს ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი“ დაცვა.

სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი:როინ მეტრეველი, აკადემიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დოქტორანტის რეცენზენტები: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი მიხეილ ბახტაძე, ისტორიის  დოქტორი კახა კვაშილავა