2021-06-10

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2021 წლის 15 ივნისს,   15 საათზე,  წმ. ილია მართლის სხდომათა დარბაზში  (IV  სართული)  შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის  დისერტანტ  ლია გულორდავას  სადისერტაციო ნაშრომის ,,რუსეთის იმპერიის კოლონიური პოლიტიკა 1803-1867 წლებში დასავლეთ საქართველოში (ოდიშის სამთავრო)“ დაცვა.


სადოქტორო  პროგრამა  ,,საქართველოს ისტორია“.
სადისერტაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი: ისტორიის   მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე.


დოქტორანტის რეცენზენტები:
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი გონელი არახამია, ისტორიის დოქტორი ბეჟან ხორავა