2018-10-11

საერთაშორისო კონფერენცია „პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული მოდელის შექმნის პერსპექტივა“

saertashoriso-konferentsia-profe

2018 წლის 28-30 ნოემბერს ქართული უნივერსიტეტი უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას "პროფესიული საჯარომოხელის პროფესიული განვითარების საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული მოდელის შექმნის პერსპექტივა".

პროექტის ხელმძღვანელია ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი პაატა ტურავა. პროექტი გამარჯვებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ორგანიზებული „მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების“ 2018 წლის საგრანტო კონკურსში, რაც ითვალისწინებს ღონისძიების ფინანსურ უზრუნველყოფას. 

ღონისძიების მიზანი:

კონფერენცია მიზანად ისახავს, განხორციელდეს  საჯარო სამსახურის ქართული მოდელის მეცნიერული საფუძვლების ანალიზი და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, გამოიკვეთოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების მოდელი და მისი ფინანსური უზრუნველყოფის მექანიზმები. სამეცნიერო კონფერენციის ამოცანაა კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოსაზრებების საფუძველზე შემუშავდეს მოხელეთა პროფესიული განვითარების სისტემის ჩამოყალიბების მხარდამჭერი რეკომენდაციები.

ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია მაღალი რანგის მეცნიერებისა და ინსტიტუციების ჩართულობა.

გარდა ძირითადი და პლენარული მომხსენებლებისა, რომლებიც წარმოადგენენ მოხსენებებს სფეროს თანამედროვე აქტუალურ თემებზე, ღონისძიების მესამე დღეს გათვალისწინებულია სამი სტუდენტური  სექციის შექმნა. სტუდენტები იმუშავებენ შემდეგი თემების გარშემო:

  • საჯარო მოხელე, როგორც პროფესია და მისი ძირითადი მახასიათებლები;
  • მოხელის სწავლება, როგორც საჯარო სამსახურში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის და ეთიკის ნორმების დამკვიდრების ინტრუმენტი
  • საჯარო ფინანსების ხარჯვის კონტროლის ინტრუმენტები ხარჯ-შედეგიანობის პრინციპის საფუძველზე.

ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდება სტუდენტების მიერ შესრულებული სამუშაოს პრეზენტაციები.

მიმდინარეობს მსმენელთა რეგისტრაცია კონფერენციაზე დასასწრებად. კონფერენციაზე მსმენელის სტატუსით დასწრება თავისუფალია დაინტერესებული პირებისთვის. ამისათვის, უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია ქვემოთ მოცემულ ბმულზე, რაც დაახლოებით 1 წუთს საჭიროებს. რეგისტრაციის გავლა სავალდებულოა. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ დამწრეთა რაოდენობა შეზღუდულია და მხოლოდ პირველ 30 რეგისტრირებულ პირს შეეძლება კონფერენციაზე დასწრება. ამდენად, რეგისტრაციის შემდეგ უნდა დაელოდოთ დასტურს და მოწვევას, თქვენს ელექტრონულ ფოსტაზე.

მიმაგრებული დოკუმენტები:

საკონტაქტო ინფორმაცია:

  • პროექტის ხელმძღვანელი: უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი, პაატა ტურავა - 577 553 389
  • პროექტის კოორდინატორი: ლიკა გიორგაძე - 571 700 750
  • საკონტაქტო ელ-ფოსტა: infoconference2018@gmail.com