საინფორმაციო შეხვედრა პლაგიატის შესახებ

2019 წლის 13 დეკემბერს, წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში შედგა პლაგიატის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა. ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსმა, ჯაბა მესხიშვილმა განიხილა პლაგიატის არსი, პლაგიატის არიდების ხერხები და უნივერსიტეტში დანერგილი პლაგიატის აღმომჩენი კომპიუტერული სისტემის მუშაობის პრინციპები. შეხვედრის ბოლოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანმა, პროფესორმა ლევან ჯიქიამ და პროფესორმა ჯაბა მესხიშვილმა უპასუხეს სტუდენტების შეკითხვებს.