საჯარო ლექცია: „ოთარაანთ ქვრივი“ - ტრადიციული და თანამედროვე ინტერპრეტაციები“

2019 წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართა ლევან ბებურიშვილის საჯარო ლექცია „ილია ჭავჭავაძის „ოთარაანთ ქვრივი“ - ტრადიციული და თანამედროვე ინტერპრეტაციები“.
ლევან ბებურიშვილმა ისაუბრა ისეთი საკითხების შესახებ, როგორებიცაა: „ოთარაანთ ქვრივის“ შემოქმედებითი ისტორია, მწერლის იდეური ჩანაფიქრის გამოხატვის თავისებურებები ილია ჭავჭავაძის მოთხრობაში, ნაწარმოების პრობლემატიკა თანამედროვეობის კონტექსტში, „ოთარაანთ ქვრივის“ რეცეფცია ილიას ეპოქისა და თანამედროვე ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში. 
ილიას მოთხრობის შესახებ დაწერილი რამდენიმე უახლესი ლიტერატურათმცოდნეობითი ნაშრომის საკვანძო დებულებების კრიტიკის გზით ლექტორმა წარმოაჩინა თანამედროვე ლიტერატორთა ერთი ნაწილის აზროვნების სქემატურობა და შაბლონურობა, კლასიკური მწერლობისადმი სკეპტიკური, ნიჰილისტური დამოკიდებულების ერთგვარ ლიტერატურულ მოდად გადაქცევა.
ლექციის დასასულს გაიმართა დისკურია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა სერგო ვარდოსანიძემ, პროფესორმა ტარიელ ფუტკარაძემ, პროფესორმა ამირან არაბულმა და უნივერსიტეტის სტუდენტებმა.