2021-06-10

საჯარო ლექციას თემაზე "კულტურათა კონფლიქტი და მის მიერ გამოწვეული სისხლის სამართლებრივი დანაშაულები"

11 ივნისს,14:00 საათზე, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი გიორგი შონია წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე "კულტურათა კონფლიქტი და მის მიერ გამოწვეული სისხლის სამართლებრივი დანაშაულები".

ლექციაზე დასწრებას შეძლებთ ბმულით