2020-12-11

საჯარო ონლაინ ლექცია თემაზე: "მოსამართლის პროფესია"

2020 წლის 12 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე, ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი ევა გოცირიძე წაიკითხავს საჯარო ლექციას თემაზე: "მოსამართლის პროფესია".


ლექციის თემები:
* მოსამართლის პროფესიის მნიშვნელობა და მისი გამორჩეულობა იურიდიულ პროფესიათა შორის;
* სამოსამართლო საქმიანობის სირთულე და სპეციფიკა;
* მოსამართლის დამოუკიდებლობის პრინციპის არსი და მისი გარანტიები;
* სამოსამართლო სამართალი;
* სამოსამართლო ეთიკა;
* მოსამართლის პროფესიაში შესვლა.

კონფერენცია გაიმართება Google.Meet პლატფორმით. (ბმული)

დასაწყისი: 12:00 საათი.