საქართველოს ეკონომიკის და საბანკო სექტორის კვლევის პრეზენტაცია

sakartvelos-ekonomikis-da-sabank

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის წმიდა ილია მართლის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში, ბიზნესის, კომპიუტინგის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ორგანიზებით, გაიმართა საქართველოს ეკონომიკის და საბანკო სექტორის  კვლევის პრეზენტაცია სახელწოდებით “საქართველოს ეკონომიკა და საბანკო სექტორის განვითარების ზოგადი ტენდენციები 2012-2018”.

კვლევა წარადგინეს  ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანმა, პროფესორმა ლევან ქისტაურმა, პროფესორმა გიორგი ცუცქირიძემ, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტმა შოთა გულბანმა და საქართველოს ციფრული ეკონომიკის ასოციაციის პრეზიდენტმა გიორგი შერვაშიძემ.

კვლევა ჩატარდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის და საქართველოს ციფრული ეკონომიკის ასოციაციის ფინანსური მხარდაჭერით და გიორგი ცუცქირიძისა და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის თანაავტორობით.

პროფესორმა ლევან ქისტაურმა ისაუბრა კვლევის მნიშვნელობაზე და ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ ამ სახის კომპლექსური კვლევა პირველია, უახლოესი განვლილი პერიოდის ეკონომიკისა და საბანკო სექტორის მიმართულებით მსგავსი კვლევა ჯერ არ ჩატარებულა. მანვე ისაუბრა საბანკო სისტემასა და საქართველოს ეკონომიკას შორის ურთიერთკავშირზე, ერთი მხრივ, იმ გავლენაზე, რომელსაც საბანკო სისტემა ახდენს  ეკონომიკაზე და მეორე მხრივ, საბანკო სისტემის განვითარებაზე მაკროეკონომიკური ფონის გავლენა-ზემოქმედების შესახებ.

ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტმა შოთა გულბანმა კი აღნიშნა კვლევის ფართო სპექტრი და განხილული საკითხების  პრობლემატურობა. ყურადღება გაამახვილა იმ რამდენიმე მნიშვნელოვან გარემოებაზე, რომლებიც კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, კერძოდ, საბანკო სექტორის ალტერნატიული დარგების განვითარებასა და ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრულ და დაწესებულ რეგულაციებზე კრედიტების ლიმიტებთან დაკავშირებით.

კვლევის - “საქართველოს ეკონომიკა და საბანკო სექტორის განვითარების ზოგადი ტენდენციები 2012-2018” პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ კონფერენციის მონაწილეებს შორის გაიმართა დისკუსია. პრეზენტაციის მეორე ნაწილი კითხვა-პასუხის რეჟიმით წარიმართა.