საქართველოს სახელწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ-კონფერენცია

2021 წლის 26 მაისი, საქართველოს სახელწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღისადმი მიძღვნილი ონლაინ-კონფერენცია საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში.

მომხსენებლები: პროფესორი ვახტანგ გურული (ქართული უნივერსიტეტი),პროფესორი ზურაბ პაპასკირი (სოხუმის სახ.უნივერსიტეტი),პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე ( თსუ),პროფესორი ჯემალ კარალიძე (ბათუმის სახ.უნივერსიტეტი),პროფესორი სულხან კუპაშვილი, (ქუთაისის აკ.წერეთლის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი),პროფესორი ლევან ჯიქია (ქართული უნივერსიტეტი).