2019-11-27

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება

ქართული უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის და პროფესორის აკადემიურ თანამდებობებზე ღია კონკურსის ჩატარების მიზნით განსაზღვრული საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, აკადემიურ თანამდებობებზე დასანიშნად რეკომენდაცია გაეწიათ:

  • პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე: ქალბატონ ნინო დამენიას 
  • ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე: ქალბატონ თამარ კბილაძეს