სანტ/გალენის უნივერსიტეტის საგრანტო პროექტის, MOVETIA-ს პრეზენტაცია

2020 წლის 1 თებერვალს წმ. ანდრიას ქართულმა უნივერსიტეტმა სანტ/გალენის უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის სკოლის პროფესორს შტეფან შლენკერს უმასპინძლა.


შეხვედრის მიზანი ორ უნივერსიტეტს შორის, ინტერდისციპლინარული და სოციალური მუშაობის სფეროში, სამომავლო თანამშრომლობის, ერთობლივი კურიკულუმების შედგენის და საზაფხულო სკოლის მოწყობა იყო.


თანამშრომლობის პირველ ეტაპზე პროფესორმა შტეფან შლენკერმა წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს  წარუდგინა სანტ/გალენის უნივერსიტეტის საგრანტო პროექტის, MOVETIA-ს პრეზენტაცია.


აღნიშნული თანამშრომლობის წამოწყება ხელს შეუწყობს ამ სფეროში თანამედროვე მიდგომების გააზრებას და განათლების დონის ამაღლებას.