საოლიმპიადო დავალებები

მათემატიკა ქართული ინგლისური ისტორია
II კლასი II კლასი III კლასი VII კლასი 
III კლასი III კლასი IV კლასი VIII კლასი 
IV კლასი IV კლასი V კლასი  IX კლასი 
V კლასი  V კლასი  VI კლასი  X კლასი 
VI კლასი  VI კლასი  VII კლასი  XI კლასი 
VII კლასი  VII კლასი  VIII კლასი   
VIII კლასი  VIII კლასი  IX კლასი   
IX კლასი  IX კლასი  X კლასი  
X-XI კლასი  X კლასი XI კლასი   
  XI კლასი