2019-02-12

სასტიპენდიო პროგრამები უცხოეთში

ჩინეთი/ UNESCO-ს ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისათვის. გამოცხადდა საბუთების მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის ჩინეთი/ UNESCO-ს ერთობლივ სასტიპენდიო პროგრამაზე, რომელიც ითვალისწინებს უმაღლესი განათლების სხვადასხვა საფეხურის სტუდენტების სწავლას ჩინეთის უნივერსიტეტებში. დეტალური ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამაში მონაწილეობის პირობების, აუცილებელი საბუთების და ჩინეთის უნივერსიტეტების შესახებ იხილეთ დანართში. განაცხადების მიღება იწარმოებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 26 თებერვლის ჩათვლით.
 
დანართი
ჩინეთის სამთავრობო სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში ცხადდება მიღება 2019-2020 სასწავლო წლისათვის სხვადასხვა აკადემიური საფეხურის სტუდენტებისათვის. 
 
https://www.cscscholarship.org/
ლატვიის მთავრობის სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისთვის. სტიპენდიის მოსაპოვებლად აპლიკანტმა სააპლიკაციო განაცხადი უნდა გააგზავნოს ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტოში ონლაინ ვებ-გვერდის საშუალებით 1 თებერვლიდან 1 აპრილამდე.
 
https://goo.gl/yyUagv
ჩეხეთის სტიპენდიების პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2019-2020 სასწავლო წლისთვის. ჩეხეთის სახელმწიფოს სტიპენდიის პროგრამამ 2019-2020 სასწავლო წლისთვის გამოყო სტიპენდიები სასწავლო და კვლევითი გაცვლითი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში. სლავისტიკის საზაფხულო სკოლების სტიპენდიებზე განაცხადების მიღება იწარმოებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 15 მარტის, ხოლო სხვა დანარჩენ პროგრამებზე 19 აპრილის ჩათვლით.
 
დანართი
კატარის არაბული ენის სტიპენდიები 2019-2020 სასწავლო წლისთვის. კატარის უნივერსიტეტმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის გამოყო 2 სტიპენდია  2019-2020 სასწავლო წლისთვის არაბული ენის შემსწავლელ პროგრამაზე: “Arabic for Non-Native Speakers“. აღნიშნულ პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა განაცხადი უნდა წარადგინონ 2019 წლის 13 იანვრიდან 21 მარტამდე, შემდეგი ელექტრონული ბმულის მეშვეობით https://goo.gl/XwzBVB 
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შესაძლებელია ისარგებლოთ შემდეგი ელექტრონული ფოსტით: internationalstudents@qu.edu.qa
https://goo.gl/XwzBVB