შეხვედრა "ფილოლოგიის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მომუშავე ჯგუფის წევრებთან

2019 წლის 29 იანვარს, ქართულ უნივერსიტეტში, წმიდა ილია მართლის სახელობის დარბაზში „ფილოლოგიის“ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელებმა პროფესორმა ტარიელ ფუტკარაძემ და ფილოლოგიის დოქტორმა ლევან ბებურიშვილმა შეხვედრა გამართეს სამაგისტრო პროგრამაზე მომუშავე ჯგუფის წევრებთან. სხდომას ესწრებოდნენ:  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები: სკოლის დეკანი პროფ. ლევან ჯიქია, კოორდინატორი, ფილოლოგიის დოქტორი მარინე კუხალაშვილი; პროგრამის განმახორციელებლები: პროფ. მანანა ტაბიძე, პროფ. მერაბ ჩუხუა, ფილოლოგიის დოქტორი სოფიო კეკუა; დამსაქმებლები: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი ირაკლი ღარიბაშვილი, გამომცემლობა „უნივერსალის“ დამფუძნებელი კახა ჭეიშვილი, ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნუგზარ ანთელავა, ჟურნალ „ანეულის“ რედაქტორი თამარ შაიშმელაშვილი. სტუდენტები: მოვლუდ მეჰრაბოვი, ნათია სუბელიანი, ანა ცუხიშვილი, მარიამ იაკობაშვილი. ასევე მოწვეული ლექტორები.

შეხვედრა გახსნა პროფესორმა ტარიელ ფუტკარაძემ, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას გააცნო სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ფილოლოგიის“ ბოლო ვარიანტი და ისაუბრა იმ ძირითად საკითხებზე, რაც ასახულია ახალ პროგრამაში. აღნიშნა, რომ  ერთ-ერთი მთავარი, რაც განხორციელდა პროგრამის ფარგლებში არის ის, რომ გაერთიანდა ენათმეცნიერება და ლიტერატურის მიმართულება, ასევე, პროგრამაში შემოვიდა ისეთი სილაბუსები, რომლებიც საშუალებას აძლევს სტუდენტს, შეისწავლოს ქართულისა და პალეოკავკასიური ენების მიმართებები. 

ლიტერატურის მიმართულებით განხორციელებულ სიახლეებზე კი ისაუბრა ფილოლოგიის დოქტორმა ლევან ბებურიშვილმა. მან საზოგადოებას წარუდგინა ქართული ლიტერატურის ისტორიის სპეციალიზაციის სავალდებულო საგანთა ჩამონათვალი და არჩევითი სასწავლო კურსები. ლევან ბებურიშვილმა აღნიშნა, რომ ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ, აირჩიონ მრავალფეროვანი სასწავლო კურსები ძველი, ახალი, უახლესი ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურულ-თეორიული აზროვნების ისტორიის მიმართულებით.

შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდნენ პოტენციური დამსაქმებლები, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ პროგრამა ძალიან ფართო და მრავალფეროვანია, რაც იძლევა იმის საშუალებას, რომ მაგისტრანტმა მიიღოს შესაბამისი განათლება და გახდეს კარგი სპეციალისტი. დამსაქმებლებმა პროგრამის ხელმძღვანელებს მისცეს რამდენიმე რეკომენდაციაც და დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს, თუ რა მიმართულებით შეძლებენ კურსდამთავრებულების დასაქმებას. 

დამსწრე საზოგადოებას ასევე, სიტყვით მიმართეს პროგრამის განმახორციელებლებმა: პროფ. მერაბ ჩუხუამ და პროფ. მანანა ტაბიძემ. 

პროფ. მერაბ ჩუხუამ მადლობა გადაუხადა პროფ. ტარიელ ფუტკარაძეს იმის გამო, რომ იბერიულ-კავკასიური ენთმეცნიერების მიმართულების შემოტანის შესაძლებლობა მიეცა. მან  გაიხსენა ძველი პერიოდიც, კერძოდ, როდესაც უნივერსიტეტი შეიქმნა, ერთიანი სივრცე არსებობდა და  კავკასიოლოგია, ქართველოლოგია ჰარმონიულად იყო შერწყმული. მათ დანაწევრებას კი სპეციალობების მიხედვით, მოჰყვა ის, რომ ერთმანეთს მოსწყდა ისეთი მიმართულებები და სპეციალობები, რომლის გარეშეც არ იქმნება ერთიანი კვალიფიციური ცოდნა. როგორც პროფ. მ. ჩუხუამ აღნიშნა, ამ ახალი შეთავაზების შემდეგ, იმ ძველი ტრადიციებიდან გამომდინარე, მისი მთავარი მიზანი გახდა ამ მიმართულებების ისევ გამთლიანება. იგი მიესალმება იმას, რომ გაერთიანდა ენათმეცნიერება და ლიტერატურათმცოდნეობა. მისი თქმით, აქ შემოვა, ასევე, უძველესი ცივილიზაციის ენებიც.

პროფ. მანანა ტაბიძემ  ისაუბრა სამაგისტრო პროგრამასთან დაკავშირებით. აღნიშნა, რომ ბევრი იმუშავეს იმისათვის, რომ ეს პროგრამა პრაგმატულად საჭირო ყოფილიყო ახალგაზრდებისათვის. მან ისაუბრა იმ გამოწვევებზე და პრობლემებზეც, რომლის წინაშეც დგას დღეს ქართული ენა. აღნიშნა, რომ პროგრამა არის აწყობილი ისე, რომ ჩვენმა ახალგაზრდებმა მიიღონ ის ცოდნა, რომელიც მას მოთხოვნად სპეციალისტად აქცევს საქართველოს სივრცეში თავისი ქვეყნისა და თავისი მომავლისათვის. ამ თვალსაზრისით, სოციოლინგვისტური დარგები, სოციოლოინგვისტიკის კვლევის მეთოდები, ნორმები და ა.შ.  გვაჩვენებს რა უბნებში უჭირს დღეს ქართულს და სად შეიძლება გამოდგეს მოცემული პროგრმის მიხედვით მომზადებული სპეციალისტი. მაგ. ნორმათა საკითხები რედაქტორებისათვის; კვლევები, რომლებიც სწავლობს თანამედროვე სოციალურ საზოგადოებას, მის მოთხოვნებს და მის ენობრივ კომპენტეციას, მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის დამახასიაებელ შეცდომებს და ამ შეცდომების გამოსწორების გზებს,  თარგმნილი ტექსტების რედაქტირების ტექნიკას და ა.შ. 

დასასრულს სიტყვით გამოვიდა სკოლის დეკანი ლევან ჯიქია, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა სტუდენტების პრაქტიკებზე გამომცემლობებსა თუ სხვა დაწესებულებებში და რეკომენდაციის სახით აღნიშნა, რომ ამისათვის საჭირო იქნება, პრაქტიკის ნაწილი პროგრამაში გაწერილი იყოს პრაქტიკის სილაბუსის სახით, ასევე საჭირო იქნება პრაქტიკის დღიური და ურთიერთთანმშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება ამ დაწესებულებებთან. სურვილის შემთხვევაში კი დეკანმა სტუდენტებს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა.