შეხვედრა სამხრეთ კორეის, ინჰას უნივერსიტეტის დელეგაციასთან

28 ოქტომბერს, ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართა შეხვედრა სამხრეთ კორეის, ინჰას უნივერსიტეტის დელეგაციასთან, რომელსაც ხელმძღვანელობდა საერთაშორსიო საქმეთა დეკანი, პროფესორი, ჯუნგ ჰო კიმი. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ ქართული უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, ჯაბა მესხიშვილი, ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, პროფესორი ლევან ქისტაური და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის დეკანი, პროფეოსრი ლევან ჯიქია. 

შეხვედრაზე განიხილეს უნივერსიტეტებს შორის სამომავალო თანამშრომლობის შესაძლებლობები: კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ფარგლებში ერთობლივი საბაკალავრო პროგრამების დანერგვა.