2020-07-07

შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის გადანაწილების პირობები

2020 წლის 20 ივლისიდან 1 აგვისტომდე წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის გადანაწილების შეღავათიანი გრაფიკით.

20 ივლისიდან შეგიძლიათ უმს-ის საშუალებით გამოაგზავნოთ განცხადებები სემესტრული საფასურის გადანაწილებასთან დაკავშირებით. უმს-ის განცხადებებიდან აირჩიეთ განაწილების სასურველი გრაფიკი (2, 3 ან 5 ნაწილიანი გადახდა), შეავსეთ  და გამოაგზავნეთ. 

მათ, ვისაც 5 თვიანი გადანაწილების არჩევა გსურთ, განცხადება საჭიროა გამოაგზავნოთ 1 აგვისტომდე. 
1 აგვისტომდე უნდა მოხდეს თანხის პირველი ნაწილის დაფარვა (საფასურის მეხუთედი პროგრამის ღირებულების მიხედვით - 225/235/245ლ). აგრეთვე შეგახსენებთ, რომ 1 აგვისტოდან ამოქმედდება ყოველ ვადაგადაცილებულ მონაკვეთზე პირგასამტეხლოს რეგულაცია 50 ლარის ოდენობით. ჩარიცხული თანხა უნივერსიტეტის ანგარიშზე სავალდებულოა აისახოს არაუგვიანეს იმ რიცხვისა რაც მითითებულია გრაფიკის მიხედვით.  

თუ მხოლოდ სტანდარტული სემესტრული საფასურის გადანაწილებას აკეთებთ, მაშინ, განცხადების ტექსტში "უნივერსიტეტის სასარგებლოდ გადავიხადე X ლარი" X -ის მაგივრად უნდა ჩაწეროთ 0, ხოლო თუ დარჩენილი გაქვთ ძველი დავალიანება, უნდა გადაიხადოთ ძველი სემესტრის  დავალიანება და გადახდილი თანხის ოდენობა ჩაწეროთ X-ის მაგივრად.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომრებზე: 551 73 00 05;  551 74 00 05; 

შენიშვნა:

  • აღნიშნული პირობები არ ეხება მათ ვინც წინა სემესტრში უკვე ისარგებლა სასურველი სწავლის საფასურის გადანაწილების გრაფიკით;
  • აღნიშნული პირობით ვერ ისარგებლებს სტუდენტი, რომელსაც არ აქვს დაფარული მიმდინარე გაზაფხულის ან/და წინა შემოდგომის სემესტრის საფასური.