სიმულაციური სამაშველო ოპერაცია

17 ოქტომბერს, ქართული უნივერსიტეტის საგანგებო სიტუაციების მართვის შტაბის ორგანიზებით რეალური განგაშის სიტუაციაში მზადყოფნის უზრუნველსაყოფად მოეწყო სიმულაციური სამაშველო ოპერაცია (სასწავლო განგაში). 

ქართული უნივერსიტეტის საგანგებო სიტუაციების მართვის შტაბის მიერ წინასწარ შედგენილი სამაშველო სქემის მიხედვით მოხდა სტუდენტების, პროფესორ-მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის თანამშრომლების ევაკუაცია და უნივერსიტეტის ორივე შენობის სრული დაცლა.