სოფიო ყველაშვილი

განათლება 

 • ქ.თბილისი სკოლა-ლიცეუმი „იმედი“ 2004წ.
 • ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია, ბაკალავრის ხარისხი 2010წ.
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა და  სამრთალმცოდეობის  ფაკულტეტი,  ფსიქოლოგიის  მაგისტრი 2011-2013წწ.
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიური კონსულტირება და დიაგნოსტიკა, დოქტორანტურა 2013- 2019; (დოქტორანტი)
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა 2019-
 • საქართველოს   საზოგადოებრივ   საქმეთა   ინსტიტუტი   (ჯიპა)   - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ღონისძიებათა მართვა 2011წ.
 • “ნლპ-ის  სასწავლო-საკონსულტაციო  ცენტრი“,  ნლპ  პრაკტიკოსი, სრული კრუსი 2012წ.
 • “EAGT” ასოცირებული ტრენინგ ინსტიტუტი, კავკასიის გეშტალთ თერაპიისა და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი - ტრენინგი და მასტერ კლასი ვირჯინია სატირის სისტემურ ოჯახურ ფსიქოთერაპიაში - 2012წ.
 • „გეშტალტის       რუსული       სკოლა“-       ინტენსიური       კურსი ფსიქოთერაპიაში 2013წ.
 • რიგის   გეშტალტ   ინსტიტუტი   -   „ფენიომენოლოგია   გეშტალთ თერაპიაში“ – 2013წ.
 • ფსიქოლოგიური    საკონსულტაციო    ცენტრი    „იდილია“    – „ფსიქოტერაპიული  მუშაობა  დანაკარგის   მქონე   ბავშვებთან“   – 2014წ.
 • ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრი „იდილია“ - თეორიული კურსი მეტაფსიქოლოგიაში (ფსიქოანალიზის საფუძვლები) – 2014წ.
 • ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრი „იდილია“ - რორშახის ფსიქოდიაგნოსტიკური ტესტი - თეორიული და პრაქტიკული კურსი - 2014წ.
 • ფსიქოლოგიური    საკონსულტაციო    ცენტრი    „იდილია“    - ფსიქოსინთეზის სასწავლო კურსი - 2015წ.
 • ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრი „იდილია“ - პროექტი „პრაქტიკა ფსიქოლოგებსათვის, პარტნიორ კერძო საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში“-2016-2017წწ.
 • ახალგაზრდთა დიპლომატთა კლუბი-პარლამენტის მოდელირება გაზაფხულის სესია – 2016წ.
 • საქართველოს   ეროვნული   გეშტალტ   ინსტიტუტი   -   ჯგუფური ფსიქოთერაპია - 128 სთ. გეშტალტ თერაპიის თეორია - 61 სთ.
 • პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტი- მეტყველების თერაპია-ლოგოპედია - 2018 წლის 28 იანვრიდან- 2018წლის 10 ივლისამდე. (15კრედიტი);
 • Psycon    – ოტო კერნბერგის    სემინარი    „სიყვარული და ურთიერთობა“, 2018;

სამუშაო გამოცდილება: 

 • ქ.    თბილისის    მერია,    ღონისძიებთა    უზრუნველყოფისა    და დიპლომატიურ  წარმომადგენლობებთან  ურთიერთობის სამსახური - სტაჭირება - 2011წ;
 • ბანკი „ქართუ“ - ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება სტაჟირება - 2013წ;
 • ფსიქოლოგიური    საკონსულტაციო    დიაგნოსტიკური    ცენტრი „იდილია“ - ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი - 2016-დან
 • აქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის  ქართული  უნივერსიტეტი  ,  მოწვეული  ლექტორი  - 2017
 • კავკასიის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი - 2018 

ენები: 

 • ქართული 
 • რუსული
 • ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამები: 

 • MS Office