სპეციალობაში საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის

2018  წლის შემოდგომის სემესტრის მიღება

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა 

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა