სტაჟირება გერმანიაში - პიროვნული ზრდისა და ჩამოყალიბების საუკეთესო საშუალება

უკვე რამდენიმე წელია ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტები, გერმანიის სხვადასხვა სასტუმროებში, გადიან სამთვიან პრაქტიკას. 
ამჯერად გერმანიაში გაემგზავრნენ ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტები: ხათუნა მელიქიძე, ზურაბ კოტრიკაძე, ნინო მაისურაძე, გიორგი ლორთქიფანიძე, მარიამ ხასაია, ნატალი ხაჭაპურიძე, თამუნა კაპანაძე და მარიამ შოთაშვილი.  

ჩვენ შევხვდით და ვესაუბრეთ ერთ-ერთ მათგანს, III კურსის სტუდენტ ნინო მაისურაძეს, რომელმაც ორჯერ გაიარა აღნიშნული პროგრამა. პირველად გასულ წელს გაემგზავრა გერმანიაში. ახლაც, როცა ნინო იხსენებს, თუ როგორ შეიტყო ამ პროგრამის შესახებ ქართულ უნივერსიტეტში გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სადაც ტურიზმის ბიზნესის პროგრამის სტუდენტმა ნუცა ციგროშვილმა გაუზიარა დამსწრეთ თავისი გამოცდილება გერმანიაში სტაჟირების შესახებ, ფიქრობს, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. მიხვდა, რომ ეს იყო გამოწვევა მის ცხოვრებაში, რომელზეც უარი არ უნდა ეთქვა. 2018 წელს უზედომის ნახევარკუნძულზე წასვლა და იქ სტაჟირების პროგრამის გავლა იყო მის ცხოვრებაში დამოუკიდებლად გადადგმული პირველი ნაბიჯი, რომელმაც ბევრი რამ შეცვალა. ამ ვიზიტის შემდეგ ნინოს გაუჩნდა სურვილი, კიდევ უფრო კარგად ესწავლა გერმანული ენა. წელს კი გადაწყვიტა კიდევ ერთხელ გამგზავრებულიყო გერმანიაში, ამჯერად 3 თვით. სტაჟირების პროგრამა ნინომ ქალაქ ლუბეკში გაიარა, სადაც ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტები ორ სასტუმროში გადაანაწილეს, "Zur Linde"-სა და "aja Travemünde"-ში, პირველ მათგანში 5 სტუდენტი, მეორეში - 3.  

ნინო იხსენებს, როგორი აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა მომხმარებლებთან, რამაც დიდი როლი შეასრულა მისი პროფესიული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში. მომხმარებლებთან ურთიერთობა, ბუნებრივია, სხვა  თვალსაზრისითაც იყო საინტერესო და შედეგიანი: ეს იყო დიდი პრაქტიკა,   მომხმარებელთან ყოველდღიური კონტაქტები ქართული უნივერსიტეტის სტაჟიორს  ეხმარებოდა  გერმანული ენის ცოდნის განმტკიცებაში. ამასთან, ნინო ხაზს უსვამს იმ ,,ზოგად" შედეგსაც, როგორც თვითონ უწოდებს,  რომელიც მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო გერმანიაში სტაჟირების პროგრამის გავლის დროს: ეს იყო პიროვნული ზრდისა და ჩამოყალიბების   პერიოდი, რომელიც დაეხმარა საკუთარი თავის უკეთ შეცნობაში, დიდი ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელიც იქ მიიღო და იმ უამრავი ახალი ადამიანის გაცნობა, რომლებთანაც დღესაც აქვს ურთიერთობა.

ასე რომ, ახლა, როდესაც ამ გადასახედიდან აფასებს გერმანიაში გატარებულ დროს, ნინო თვლის, რომ იგი საკმაოდ შედეგიანი და ბევრის მომცემი აღმოჩნდა მისთვის. 3 თვე ოჯახსა და მეგობრებთან განშორება მისთვის იოლი არ ყოფილა, მაგრამ იმდენად გაამართლა მისი იმედები ამ პროგრამამ, რომ სურვილი აქვს, კიდევ წავიდეს სტაჟირებით გერმანიაში.

ყოველივე ამისთვის იგი დიდ მადლობას უხდის ქართულ უნივერსიტეტს, რომელმაც გერმანიაში პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობა მისცა მას და იმ სტუდენტებსაც, რომლებიც მასთან ერთად იმყოფებოდნენ ლუბეკში.