2019-03-05

ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას - დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტური კონფერენცია

2019 წლის 25 აპრილს, 13:00 საათზე, ქართულ უნივერსიტეტში ჩატარდება საქართველოს ეროვნული გმირების - ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტური კონფერენცია.

საკონფერენციო მოხსნებების თემატიკა:

  1. ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისტორია;
  2. ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას პოლიტიკური მოღვაწეობა;
  3. ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას მხატვრული შემოქმედება;
  4. ზვიად-გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას პუბლიცისტური ნააზრევი;
  5. ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას მეცნიერული მემკვიდრეობა.

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა მოხსენების თეზისები (300-500 სიტყვა) უნდა გადმოაგზავნონ ელექტრონულ მისამართზე: conference.sangu@gmail.com, არაუგვიანეს 2019 წლის 30 მარტისა. 
კონფერენციაზე წარსადგენ მოხსენებებს შეარჩევს საორგანიზაციო კომიტეტი. მოხსენების პროგრამაში ჩართვა გეცობებათ საინფორმაციო წერილით. რჩეული საკონფერენციო მოხსენებები გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ელექტრონულ სტუდენტურ ჟურნალში.