2019-02-22

სამეცნიერო კონფერენცია ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის

2019 წლის 7 ივნისს ჩატარდება სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია. საუკეთესო მოხსენების ავტორები დაჯილდოვებიან და მათი ნაშრომები გამოქვეყნდება.

კონფერენციის თემატიკა: თავისუფალი.

მონაწილეობის მიღების პირობა: კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველმა, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტმა 24 მაისამდე უნდა გააგზავნოს მოხსენების თეზისი ელექტრონულ მისამართზე j.meskhishvili@sangu.edu.ge

ჩატარების თარიღი: 7 ივნისი

შეფასების კრიტერიუმი:

  1. სამეცნიერო კომპონენტი,
  2. პრეზენტაციის უნარი,
  3. პრობლემის აქტუალურობა,
  4. საკუთარი პოზიციის დაცვის უნარი.

საპრიზო კატეგორია:

ბაკალავრიატის სტუდენტები

  • 1 ადგილი - 150 ლარის შესაბამისი თანხის წიგნების ვაუჩერი.
  • 2 ადგილი - 100 ლარის შესაბამისი თანხის წიგნების ვაუჩერი.
  • 3 ადგილი -   50 ლარის შესაბამისი თანხის წიგნების ვაუჩერი.     

მაგისტრატურის სტუდენტები

ნომინაცია ,,საუკეთესო მოხსენება’’ – 150 ლარის შესაბამისი თანხის წიგნების ვაუჩერი.

სპეციალური საპრიზო კატეგორია:  რამაზ ლომინაძის სახელობის ფონდის მიერ დაწესებული ნომინაცია ,,ორიგინალური ხედვა’’.

აღნიშნული ნომინაციის თემატიკა არის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები, პრიორიტეტი მიენიჭება საერთაშორისო ურთიერთობის მიმართულებას.

მოხსენების ხანგრძლივობა: 15 წუთი, +5 წუთი კითხვა-პასუხისთვის.