2019-10-19

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

გაცნობებთ, 2019 წლის 6 დეკემბერს ჩატარდება სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია.
საუკეთესო მოხსენების ავტორები დაჯილდოვებიან და მათი ნაშრომები გამოქვეყნდება.

კონფერენციის თემატიკა: 
ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის:

 • საქართველოს ისტორია
 • ქართული ფილოლოგია
 • სამართალი
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები
 • ეკონომიკა
 • ფსიქოლოგია
 • ტურიზმის ბიზნესი
 • კომპიუტერული მეცნიერება
 • ბიზნესის ადმინისტრირება

მაგისტრანტებისთვის:

 • სამართალი; 
 • საჯარო მმართველობა
 • ქართული ლიტერატურის ისტორია
 • საქართველოს ისტორია
 • ენათმეცნიერება
 • ეკონომიკა
 • ბიზნესის ადმინისტრირება
 • სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება

მონაწილეობის მიღების პირობა: კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტმა 12 ნოემბრამდე უნდა გააგზავნოს მოხსენების თეზისი ელექტრონულ მისამართზე j.meskhishvili@sangu.edu.ge. თეზისებს განიხილავს სამეცნიერო კომიტეტი და საუკეთესო 12 თეზისის ავტორს კონფერენციაში მონაწილეობის უფლება მიეცემა.

ჩატარების თარიღი: 6 დეკემბერი. 
შეფასების კრიტერიუმი: 

 1. სამეცნიერო კომპონენტი
 2. პრეზენტაციის უნარი
 3. პრობლემის აქტუალურობა
 4. საკუთარი პოზიციის დაცვის უნარი.

საპრიზო კატეგორია: 
ბაკალავრიატის სტუდენტები

 • 1 ადგილი - 150 ლარის შესაბამისი თანხის წიგნების ვაუჩერი.
 • 2 ადგილი - 100 ლარის შესაბამისი თანხის წიგნების ვაუჩერი.
 • 3 ადგილი -   50 ლარის შესაბამისი თანხის წიგნების ვაუჩერი.    

მაგისტრატურის სტუდენტები

 • ნომინაცია ,,საუკეთესო მოხსენება’’ - 150 ლარის შესაბამისი თანხის წიგნების ვაუჩერი.
 • მოხსენების ხანგრძლივობა: 15 წუთი, +5 წუთი კითხვა-პასუხისთვის.