2019-05-24

თამარ ჯაფოშვილის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 27 მაისს, 16:00  საათზე, ქართული უნივერსიტეტის  წმ. ილია მართლის სახელობის სხდომათა დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტი თამარ ჯაფოშვილი დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „ბორის აკუნინის რომანების („აზაზელი“, „პიკის ვალეტი“) მხატვრულ-სტილისტურ თავისებურებათა ქართულ თარგმანში გადმოტანის პრობლემა“.
სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ირინე კაპანაძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
ოფიციალური შემფასებლები: ტატიანა ჭეიშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი;  რუსუდან ჭანტურიშვილი,  ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი.