2019-06-26

თამარ პატაშურის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 28 ივნისს, 16:00 საათზე, ქართული უნივერსიტეტის წმიდა ილია მართლის სახელობის სხდომათა დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტი თამარ პატაშური დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „სამართლებრივი დოკუმენტების თარგმნის ასპექტები ინგლისური, ჩინური და ქართული ტექსტების მიხედვით“.

სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ლელა აბდუშელიშვილი,  განათლების მეცნიერების დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; ლიუ კუანგხუა, სამართლის დოქტორი, ჩინეთის ლანჭოუს უნივერისტეტის პროფესორი.
ოფიციალური შემფასებლები: თამარ ნატროშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;   ნათელა მოსიაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.