2019-05-30

თამარ შაიშმელაშვილის დისერტაციის დაცვა

2019 წლის 3 ივნისს, 16:00 საათზე, ქართული უნივერსიტეტის  წმიდა ილია მართლის სახელობის სხდომათა დარბაზში (IV სართული) ჩატარდება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოს ფილოლოგიის სექციის სხდომა. „ფილოლოგიის“ მიმართულების დოქტორანტი თამარ შაიშმელაშვილი დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას თემაზე: „ლევან გოთუას პუბლიცისტური და ეპისტოლარული მემკვიდრეობა“.
სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ლუიზა ბოჩკოვა-ხვიჩია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
ოფიციალური შემფასებლები: სოსო სიგუა, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;  მანანა ასათიანი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.