თანამშრომლობის ხელშეკრულება ,,სტრაიქპლაგიარიზმის’’ წარმომადგენლებთან

ქართულ უნივერსიტეტში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება დაიდო. 2019 წლის 5 მარტს შედგა შეხვედრა ანტიპლაგიატური სისტემის პოლონური კომპანია ,,სტრაიქპლაგიარიზმის’’ წარმომადგენლებთან. აღნიშნულ კომპანიასთან გაფორმდა თანამშრომლობის შესახებ კონტრაქტი, რომელიც ქართულ უნივერსიტეტს მისცემს  პლაგიატის დადგენის და მასთან ბრძოლის მეტ შესაძლებლობას.  კონტრაქტს ხელი მოაწერეს უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა სერგო ვარდოსანიძემ და ,,სტრაიქპლაგიარიზმის“ საერთაშორისო მარკეტინგის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბატონმა ალი ტაჰმაზოვმა.

ხელშეკრულება, რომლის მიზანიც არის პლაგიატთან ბრძოლა, ითვალისწინებს ქართული უნივერსიტეტის მეცნიერის ან სტუდენტის სტატიისა თუ ნებისმიერი სამეცნიერო ნაშრომის ატვირთვას კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში, სადაც ისინი  შეინახება გარკვეული ზღვრული ვადით, რათა განხორციელდეს შედარებითი ანალიზი. ამ გზით  მონაცემთა ბაზაც გაფართოვდება და ნაშრომის ავტორსაც შემოწმებულ  დოკუმენტსა და მონაცემთა ბაზაში არსებულ დოკუმენტებს შორის აღმოჩენილი მსგავსების შესახებ მიეწოდება ინფორმაცია. დადებული ხელშეკრულებით, მსგავსების   აღმოჩენის ალბათობა 100%-ით იქნება ხელმისაწვდომი ქართული უნივერსიტეტისათვის. ხელშეკრულებით განსაზღვრულია სისტემით სარგებლობის პირობები და შესადარებელი დოკუმენტების შემოწმების ვადები.

სტუმრებმა ქართული უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და სტუდენტებს  გააცნეს მათ მიერ შემუშავებული სისტემა, რომელიც გამოიყენება პლაგიატიზმის დასადგენად. სადაც კომპიუტერული პროგრამა უზრუნველყოფს დოკუმენტების შინაარსის შედარებას. ამ მიზნით ,,სტრაიქპლაგიარიზმის“ წარმომადგენლებმა სისტემის გამოყენების შესახებ ჩაატარეს ტრეინინგი, რომელიც საინტერესო იყო როგორც ადმინისტრაციის წარმომადგენლების, ისე სტუდენტთათვის.

ხელშეკრულების გაფორმებით ქართული უნივერსიტეტი შეძლებს წარმატებით ბრძოლას პლაგიატიზმის  წინააღმდეგ.