თეა გოგოტიშვილი

განათლება:

 • 1996-2001 - დ. უზნაძის სახელობის თბილისის ფსიქოლოგიის სასწავლო ინსტიტუტი; აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი ფსიქოლოგი; სპეციალობა: ფსიქოთერაპევტი
 • 1986-1991 - ვ. სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია; აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი; სპეციალობა: მუსიკისმცოდნეობა; მუსიკისმცოდნე

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2012 - დღემდე - პროფესორი; წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი
 • 2010 წ. - დღემდე - დირექტორი; დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის სასწავლო საკონსულტაციო ცენტრი
 • 2010-2011 - მოწვეული პროფესორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2009-2010 - მოწვეული ტრენინგ-სპეციალისტი; საქართველოს რესპუბლიკის პროკურატურა და გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდი (UNISEF)
 • 2007-დღემდე - ხელმძღვანელი; საქართველოს საპატრიატქოსთან არსებული ანტინარკოტიკული ცენტრი
 • 2002-2011 - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი; დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 • 2002-2011 - ფსიქოლოგი კონსულტანტი; წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის (ქიქოძის) სახ. ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი
 • 1998-2002 - ლაბორანტი; დ. უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პიროვნების კვლევის ლაბორატორია; დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
 • 1993-1995 - თარჯიმანი - რეფერენტი; ბრიტანული გაზეთი "თაიმსი", მოსკოვი
 • 1991-1993 - ლაბორანტი; კონსერვატორიის ეთნომუსიკოლოგიის კათედრა; ვ. სარაჯიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია
 • 1987-1989 - გიდი-თარჯიმანი; თბილისის ინსტურისტი

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 1. გეშტალტთერაპია. თეორია და ტექნიკა; გამომცემლობა ,,მწიგნობარი”. გოგოტიშვილი თ., ნადირაშვილი დ. თბილისი, 2018წ.
 2. პანიკური შეტევები, გეშტალტთერაპია და კლინიკურსოციალური კონტექსტები; გამომცემლობა ,,საუნჯე”. გოგოტიშვილი თ. სამეცნიერო რედაქტორობით. ჯანი ფრანჩესეტი, მარგარეტა სპანიოლო ლობი, ჯოვანი სალონია. თბილისი 2016წ.
 3. ნარკოტიკების მიმართ მზაობის და რეზისტენტობის ჩამოყალიბების ფსიქოსოციალური ფაქტორები     საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე. რეცენზიებული, რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, დიმიტრი უზნაძის 130 წლისადმი მიძღვნილი ნომერი, გვ.162 - 185 გოგოტიშვილი თ. თბილისი 2016წ.
 4. ნარკოდამოკიდებულების ფსიქოლოგიური ფაქტორები: მოტივაცია, განწყობა, ღირებულებები; წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის შრომები. ტომი III, გვ. 231 - 245. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი”. თ. გოგოტიშვილი, თ. ჭიჭინაძე. თბილისი 2015წ.
 5. ნაკოდამოკიდებულების ფორმების ფსიქო-სოციალური წინამძღვრები    გოგოტიშვილი თ. წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის შრომების კრებული. ტომი II, გვ. 141-163. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი”, თბილისი 2015
 6. მშობლებსა და შვივლებს შორის ურთიერთობა. განწყობის ფსიქოლოგიური ასპექტები    გოგოტიშვილი თ. წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის შროების კრებული. ტომი I, გვ. 227-236. გამომცემლობა ,,ქართული უნივერსიტეტი”. თბილისი, 2015 წ.
 7. კომენტარები პიერო მალუფის შრომებზე. ფსიქოლოგია განათლება და სწავლება. გლობალური პერსპექტივა; გოგოტიშვილი თ. გვ. 157-161. რედაქტორები: სილბერაიზენი რ., რიჩი პ., პადნი ჯ. ოქსფორდი (ბრიტანეთი) 2014 წ.
 8. განწყობის ანთროპული კანნონზომიერებანი კონფლიქტების მართვისათვის. მედიაცია და კონფლიქტების ფსიქოლოგია; გოგოტიშვილი თ. შრომათა კრებული. გვ. 45-78. "World Vision" საქართველო, თბილისი, 2014 წ.
 9. ,ოჯახი და შვილების აღზრდა ფსიქოლოგიური რეკომენდაციები”; გოგოტიშვილი თ., კაჭარავა მ. "World Vision" საქართველო, თბილისი 2013 წ. 
 10. ანტისოციალური რისკფაქტორებისა თავის ტვინის კორელატების კვლევა ანტისოციალური ქცევის რისკის მქონე საქართველოს ბავშვებსა და მოზარდებში. „ფსიქოფიზიოლოგია” ავალერდაშვილი მ., ხაჩიძე ი., ბარამიძე ა., გოგოტიშვილი თ. ფსიქოფიზიოლოგიური კვლევის საზოგადოების საერთაშორისო ჟურნალი. 2013. ტომი 50. დანართი 1. გვ. 59. ფსიქოფიზიოლოგიური კვლევის საზოგადოების 53-ე კონგრესი. ფლორენცია, იტალია. 2013
 11. ანტისოციალური ქცევა და პრევენციული სტრატეგიები განწყობის თეორიის თვალსაზრისით; გოგოტიშვილი თ. საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე. დ. უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ალმანახი. გვ. 104-114. თბილისი 2013 
 12.  მუსიკალური აქტივობის გავლენა ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტივობის აშლილობის მქონე ბავშვებთან    გოგოტიშვილი თ.მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია “საზოგადოების განვითარების თანამედროვე პრობლემები” (ელექტრონული ჟურნალი). მეცნიერებისა და უმაღლესი განათლების საერთაშორისო აკადემია. დიდი ბრიტანეთი 2011.
 13. ანტისოციალური ქცევის სოციალური და ფსიქოლოგიური პრევენცია; გოგოტიშვილი თ., ნადირაშვილი დ. და სხვ. გამომცემლობა ,,დიოგენე”. თბილისი, 2011 წ. 
 14. ნარკოდამოკიდებულების ჩამოყალიბების ფსიქოლოგიური და სოციალური ფაქტორები; გოგოტიშვიილი თ. “საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე”. დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ჟურნალი; თბილისი 2010
 15. ნარკომანიის ჩამოყალიბების ფსიქოლოგიური ასპექტები; გოგოტიშვილი თ. შ. ჩხარტიშვილის იუბილესადმი მიძღვნილი "ფსიქოლოგია", დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის XXI შრომების კრებული. თბილისი. 2010 
 16. ნარკომანიის პრევენციის ფსიქოლოგიურ-სოციალური საფუძვლები (სახელმძღვანელო); გოგოტიშვილი თ., ნადირაშვილი დ. და სხვ. გამომცემლობა ,,ნაკერი”, თბილისი 2009
 17. უფროსკლასელთა ინფორმირებულობა ნარკოტიკების მავნე ზემოქმედების შესახებ და მათი დამოკიდებულება ნარკომანიის მიმართ    გოგოტიშვილი თ., ბარამიძე ა. "საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე" დ. უზნაძის ფსიოლოგიის ინსტიტუტის ჟურნალი №1. თბილისი 2009
 18. განწყობის თეორიის გამოყენება სკოლაში; გოგოტიშვილი თ. კვლევები განათლების სფეროში. საქართველოს განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის პირველი ეროვნული კონფერენციის მასალები. თბილისი 2008
 19. დისპოზიციური განწყობის გავლენა სუბიექტის პოზიციიდან სხვადასხვა მანძილით დაშორებულ პოზიციზთა შეფასებაზე; ნადირაშვილი დ., გოგოტიშვილი თ. “საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე”. დ. უზნაძის ფსიოლოგიის ინსტიტუტის ჟურნალი საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე”. თბილისი 2008