თინა კაკუშაძე

სამუშაო გამოცდილება:

 • საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტრატეგიული განვითარების სამასახურის სტუდენტთა მომსახურების უზრუნველყოფის სამმართველოს მენეჯერი
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი
 •  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და საქმისწარმოების სამსახურის სასწავლო პროცესის მენეჯერი
 •  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო  დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი              
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო-მეთოდური სამმართველოს უფროსის მოადგილე
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო სკოლის კოორდინატორი
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის ილია ჭავჭავძის სახელობის ენისა და კულტურის ინსტიტუტის მიწვეული პედაგოგი
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანებული პროფკომის თავმჯდომარის მოადგილე
 • 20 წელზე მეტი ხნის მანძილზე  საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხის რედაქტორი, ტელე-კომენტატორი, გადაცემების წამყვანი, ტელე-ჟურნალისტი.

განათლება 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი

ენები:

 • რუსული - თავისუფლად
 • გერმანული - საშუალოდ

ტრენინგები/სემინარები:

 • ევროკავშირის პროგრამები უმაღლესი განათლების სფეროში, საბერძნეთის განათლების სამინისტროსთან არსებული პროფესიული სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრის და ეგეოსის უნივერსიტეტის  სემინარი (ათენი, თბილისი)
 • თსუ და გოეთეს ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სემინარი „საუნივერსიტეტო განათლების რეფორმა საქართველოში“
 • რესპუბლიკური სემინარი „უმაღლესი განათლების რეფორმა საქართველოში: მიღწევები,პროგნოზი, პერსპექტივა“.

კომპიუტერული პროგრამები:

 • MS Windows
 • MS  Excel
 • Powerpoint
 • MS Office
 • Internet