თინათინ ფანცულაია

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
სამეცნიერო ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი
სკოლა: ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა
სპეციალობა: ფსიქოლოგი; ფსიქოთერაპევტი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2010 წელი ოქტომბერი - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა და სამართლმცოდნეობის სკოლის(ფაკულტეტის)  ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი.
 • 2010 წლიდან დღემდე - ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური ცენტრი "იდილია" ხელმძღვანელი, დამფუძნებელი;
 • 2010-2012 - თბილისის სასულიერო სემინარიისა და აკადემიის ლექტორი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის სალექციო კურსი; 
 • 2009 წლიდან დღემდე - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური; ფსიქოლოგი
 • 2005-2006 - საქ. ბიოეთიკისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამართლებრივი საკითხების შემსწავლელი საზოგადოება. ჯანდაცვის ომბუცმენი - მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო (დონორი OXFAM საქართველო);
 • 2005-2006 - თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტი, სამედიცინო ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დოცენტი;
 • 1997-2003 - თბილისის საერთაშოისო უნივერსიტეტის ლექტორი, იურიდიული ფსიქოლოგიის სალექციო კურსი;
 • 1999 წლიდან დღემდე - ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაციის დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი
 • 1996-1997 - საქ. მეცნიერებათა აკადემიის თბილისის დ. უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის სოციალური ფსიქოლოგიის განყოფილების უმცროსი ლაბორანტი

სამეცნიერო პუბლიკაციები:

 • "Characteristic Features of Psychic status, self-Evalution and Traumatic stress Factors in Patients with Renal Failure". მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე", ტომი - 162 #3; 2000
 • "Psychological Peculiarities of Patients with Renal Failure who undergo hemodialysis in Relation to The Alexithymia Concept." თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 
 • "Medical News" #11(92), 2002
 • "დეპრესია ჰემოდიალეზზე მყოფ პაციენტებთან", მეცნიერული საზოგადოების განვითარების ფონდი პერიპდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" #2(19), 2004
 • "The Quality Life of the Patients (under hemo-dialysis) with renal failure", მეცნიერებათა აკადემიის, "მოამბე" ტომი - 170 #1    2004
 • “თირკმლის დონორები - როგორია მათი ცხოვრების ხარისხი დონაციის შემდეგ”, European Hospital - online, 2008
 • Long-term follow-up of kidney donors: quality of life after donation. N. Maglakelidze, T. Pantsulaia, L. Managadze, A. Chkhotua. ევროპის ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის XIII კონგრესი. პარიზი, საფრანგეთი. 2009
 • “თირკმელგადანერგილ და დიალიზზე მყოფ პაციენტთა ცხოვრების ხარისხის შედარებითი ანალიზი”, ტრანსპლანტოლოგთა XXIII საერთაშორისო კონგრესი, კანადა მიღებულია თანხმობა პოსტერის პრეზენტაციაზე Abstract ID - 776. 2010
 • “თირკმლის დონორების ხანგრძლივ ვადიანი კვლევა - ცხოვრების ხარისხის შეფასება SF-36, GBB-24 და Bf-S კითხვარებით.” ტრანსპლანტოლოგთა XXIII საერთაშორისო კონგრესი, კანადა მიღებულია თანხმობა პოსტერის პრეზენტაციაზე Abstract ID - 823, 2010
 • Assessment of health-related quality of life in renal transplant recipients and dialysis patients. N. Maglakelidze, T. Pantsulaia, I. Tchokhonelidze, L. Managadze, A.  Chkhotua.    ევროპის უროლოგთა ასოციაციის XXIV კონგრესი. ბარსელონა, ესპანეთი, 2010

თეზისები და წიგნები:

 • ვ. ნორაკიძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისი - "თირკმლის უკმარისობის მქონე პაციენტთა ფსიქოლოგიური თავისებურებები". 1999 წ. - ავტორი.
 • დ. უზნაძის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისი - "წინამდებარე ჯირკვლის ადენომით დაავადებულ პაციენტთა ფსიქიკური სტატუსის, თვითშეფასების და მატრამვირებელი სტრესული ფაქტორების თავისებურებები". 1999 წ. - ავტორი.
 • Organ Donation and Organ Donors Issus Chalanges and Perspectivs Chapter 6, Nova, 2013.

სამეცნიერო, პროფესიული გრანტები:

 • კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ბავშვებისა და მათი ოჯახების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია  2010
 • დონორები:   Save The Children;  ECHO 
 • ფონდი ”ღია საზოგადოება - საქართველო”, ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია, პროექტი -  “ზიანის შემცირების პროგრამების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება” პროექტის ავტორი და დირექტორი 2009-2010;
 • კრიზისული ინტერვენცია(დევნლთა ანკეტირება, საჭიროებების კვლევა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის  აღწერა)  ღია საზოგადოება საქართველო; 2008;
 • USAID-ის, პროექტი “ჰარმონია” - “ოჯახური ძალადობისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების ფსიქო-სოციოლოგიური კვლევა” 2001-2002;
 • გაეროს “UNISEF”-ის გრანტის მფლობელი, პროექტი - "ნარკომანიისადმი მოზარდთა დამოკიდებულების ფსიქო-სოციალური კვლევა, პროფილაქტიკა ფსიქოლოგიური კონსულტირება" - მონაწილე სპეციალისტი. 2002წ 
 • ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოს" გრანტის მფლობელი, პროექტი "პუბერტატი და ფსიქო-სექსუალური პრობლემები" 1999წ

სერთიფიკატები, პროფესიული ტრეინინგები:

 • რუმინულ - ბრიტანული საერთაშორისო ტრენინგი - საზოგადოებრივი ურთიერთობები და ორგანიზაციული მენეჯმენტი -  ტრენინგის მონაწილე. (Know How Fond- 1997წ)
 • აშშ-ს საერთაშორისო კომუნიკაციების ინსტიტუტის და აზერბაიჯანის ფსიქოლოგთა ასოციაციის საერთაშორისო კონფერენციის "პოსტ ტრავმატული სტრესი და მისი დაძლევის გზები". მონაწილე სპეციალისტი. ბაქო, 2002 (5-20 ივლისი); 
 • აშშ-ს საერთაშორისო ჯანდაცვის ალიანსი - ეთიკური და სამართლებლივი საკითხები სოციალური სამსახურის სფეროში. მონაწილე სპეციალისტი. (2003წ.)
 • ფსიქო-ნეფროლოგიური ტრენინგ ინსტიტუტი სემინარი-ნეფროლოგიურ პაციენტთა ფსიქოსომატური თავისებურებები ფორუმის მონაწილე. 2005წ
 • “ფ. პერლსის გეშტალტთერაპია ფსიქლოგიური ტრენინგ ჯგუფი”- ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია 2006წ
 • ა. ბოალოს დათრგუნულთა თეატრის გამოყენება ფსიქოთერაპიაში- ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია 2008წ
 •  არტ-გეშტალტ თერაპია ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია 2008წ;
 • ბრიტანული ორგანიზაცია Uncomon Knoledge-ის  ინტერნეტ პროგრამის (self confidence program)  მონაწილე 2009წ.
 •  European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Caucasus Institute of Gestalt Therapy and Family Psychotherapy (CIGTFP) - Training 1Block: Gestalt Methodology/Theory; Awarness/Figure-ground  - ტრენინგის მონაწილე(40საათი), კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი; თბილისი, 2012
 • European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Caucasus Institute of Gestalt Therapy and Family Psychotherapy (CIGTFP) - Training 2 Block: Gestalt Methodology/Theory; Penomenology - ტრენინგის მონაწილე(40საათი), კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი; თბილისი, 2012
 • European Association for Gestalt Therapy (EAGT), Caucasus Institute of Gestalt Therapy and Family Psychotherapy (CIGTFP) - Training 3 Block: Gestalt Methodology/Theory; Field Theory - ტრენინგის მონაწილე(40საათი), კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი; თბილისი, 2013
 • Академия Настоящего Успеха Николая Латанского « Прорыв к успеху» Тбилиси Июнь 2013
 • Академия Настоящего Успеха Николая Латанского «Как продавать НЕ ПРОДАВАЯ»  Киев  Октябрь 2013;
 • Тренинг "Трансформация года", Тбилиси, Грузия 16-17 ноября 2013 - Антонина Литовка;
 • Трансформация года VIP, Тбилиси, 21 декабря 2013 года - Антонина Литовка.

სასწავლო თერაპიული ტრენინგ პროგრამების ავტორი, ტრენერი:

 • შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დიპლომის შემდგომი და უწყვეტი სამედიცინო განათლების საბჭოს დასწრებული უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის - ”კლინიკური  ფსიქოლოგიის პრაქტიკული ასპექტები”- პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი. 2002წ;
 • ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია (1997წლიდან დღემდე): კომპლემენტარული ფსიქოთერაპიული ტრენინგი; პრობლემაზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიული ტრენინგი; თვით დარწმუნებულობის ტრენინგი.