2020-07-20

წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტის მორიგი საინტერესო შეთავაზება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აბიტურიენტებისათვის

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აბიტურიენტები, რომლებიც დაფინანსდებიან სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მაქსიმალური ოდენობით და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხებიან წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში, სემესტრის დასასრულს მიიღებენ SANGU-ს ერთჯერად სტიპენდიას 225 ლარის ოდენობით.

გარდა ამისა, ფინანსური მხარდაჭერა ყოველ მომდევნო სასწავლო სემესტრში გაუგრძელდებათ იმ სტუდენტებს, რომელთა აკადემიური მოსწრების საშუალო მაჩვენებელიც წინა სემესტრში 81 ქულა და მეტი იქნება.

#145 – გააკეთე გონივრული არჩევანი!