2020-02-21

ცვლილება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიურ კალენდარში

გაზაფხულის სემესტრი:

2020 წლის 2 მარტი - 10 ივლისი

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 2020 წლის 2 მარტის ჩათვლით;
 • აკადემიური რეგისტრაცია - 2020 წლის 24 თებერვალი - 6 მარტი;
 • საუდიტორიო მეცადინეობა - 2020 წლის 2 მარტი - 20 ივნისი;
 • შუალედური გამოცდები - 2020 წლის 21 აპრილი - 2 მაისი
 • ძირითადი და დამატებითი გამოცდების ჩატარება და შეფასება - 2020  წლის 22 ივნისი - 18 ივლისი;

აკადემიური უმაღლესი განათლების მესამე საფეხურის  დოქტორანტურის დამამთავრებელი სემესტრის ვადები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

 • 2020 წლის 2 - 6 მარტი - სადისერტაციო ნაშრომის წარდგენა.
 • 2020 წლის 10 ივლისის ჩათვლით - სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა;

არდადეგები: 

 • სააღდგომო არდადეგები - 2020 წლის 13 -20  აპრილი; 
 • საზაფხულო არდადეგები - 2020  წლის 19 ივლისიდან;

 უქმე დღეები:

 • 3 მარტი - დედის დღე (სამშაბათი)
 • 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე (კვირა)
 • 9 აპრილი - ეროვნული ერთიანობის დღე (ხუთშაბათი)
 • 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე (ხუთშაბათი)
 • 12 მაისი  - წმ. ანდრია მოციქულის ხსენების დღე (შაბათი)
 • 26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე (სამშაბათი)

მიმაგრებული დოკუმენტი: