თვითშეფასების ჯგუფის მორიგი სამუშაო შეხვედრა

2018 წლის 13 დეკემბერს გაიმართა ქართული უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის თვითშეფასებაში ჩართული ჯგუფის მორიგი სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდნენ პროგრამის ხელმძღვანელები პროფესორი ვახტანგ გურული და პროფესორი ლევან ჯიქია, კანცლერი თამაზ ვაჩაძე, სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი პროფესორი ჯაბა მესხიშვილი,ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის თანამშრომლები: სამსახურის უფროსი პროფესორი პაატა გოგიშვილი, სამსახურის უფროსის მოადგილე ლიკა გიორგაძე, სპეციალისტი ლალი ყრუაშვილი, დამსაქმებლები, კურდსამთავრებულები და სტუდენტები. შეხვედრა დისკუსიის რეჟიმში წარიმართა.