ურთიერთგაგების მემარანდუმი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან

urtiertmegobrobis-memarandumi-fr

2019 წელი ქართული უნივერსიტეტისთვის სასიამოვნო სიახლეებით დაიწყო. უნივერსიტეტსა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდს შორის საქმიანი და მეგობრული ურთიერთობის დასტურად 24 იანვარს დაიდო ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესისათვის.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდი განახორციელებს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სექტორის თაობაზე  იმ ინფორმაციით უზრუნველყოფას, რომელიც სასარგებლო და საჭირო იქნება უნივერსიტეტისთვის, მოამზადებს აუთლაინებს ამ სფეროს მიმდინარე საკითხებზე ადგილობრივი მოთხოვნების შესახებ. მემორანდუმი ასევე ითვალისწინებს უნივერსიტეტისთვის დახმარების  აღმოჩენას დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრების დაგეგმვასა და კომუნიკაციაში,  უზრუნველყოფს პოტენციურ დაინტერესებულ მხარეებთან მოლაპარაკებებს მიმდინარე საკონსულტაციო მომსახურების საკითხებში უნივერსიტეტთან ერთად.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდი ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტსა და წამყვან ფრანგულ უნივერსიტეტებს შორის (ანჟერის უნივერსიტეტი) თანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერას და სტუდენტების და პროფესორ-მასწავლებლების გაცვლითი პროგრამების წახალისებას. ურთიერთგაგების მემორანდუმით ასევე გათვალისწინებულია: ანალიტიკური ეკონომიკური ჟურნალისტიკის განვითარებისათვის ხელის შეწყობა, სასწავლო პროგრამების რესურსული უზრუნველყოფა (თანამედროვე სახელმძღვანელო ლიტერატურით და პროფესიული კომპიუტერული პროგრამებით), ლიტერატურის თარგმნა და ამ პროცესში სტუდენტების ჩართულობის საუკეთესო პრაქტიკების დამკვიდრება, სასწავლო-პრაქტიკული სემინარების და ვორკშოპების ორგანიზება, სამუშაო ძალის ბაზარზე დაკვირვების შედეგად უნივერსიტეტების და ფაკულტებების რანგირება სამუშაო ძალის მიწოდების კუთხით და ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების და სპეციალობების სტატისტიკური ინფორმაციის გენერირება სახელმწიფო ორგანოების მიერ მისი შემდგომი დამუშავების და გამოყენების მიზნით.

თავის მხრივ, უნივერსიტეტმაც აიღო გარკვეული ვალდებულებები ფონდის მიმართ. ამ მნიშვნელოვან დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ქართული უნივერსიტეტის რექტორმა,  პროფესორმა  სერგო ვარდოსანიძემ და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის გამგეობის თავმჯდომარემ, ჟაკს პოტდევინმა. ეს დოკუმენტი საუკეთესო პერსპექტივებს უქმნის ქართული უნივერსიტეტის შესაბამისი ფაკულტეტის სტუდენტებს და იგი წინაპირობაა ფრანგულ უნივერსიტეტებთან გაცვლითი პროგრამების მომზადებისა.