ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან

ქართული უნივერსიტეტის წმ. ილია მართლის სახელობის სხდომათა დარბაზში, ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის, პროფესორ ლევან ქისტაურის ორგანიზებით, ქართულ უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ სერგო ვარდოსანიძისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის წარმომადგენლის, ბატონი გელა წიკლაურის მიერ ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტს შორის.
მემორანდუმი შეეხება საჯარო აუდიტის დარგში სასწავლო პროგრამებს და ითვალისწინებს თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო კურსის განხორციელებას, რომლის მიზანია სტუდენტებსა და თანამშრომლებს შესთავაზოს საჯარო აუდიტის დარგში საგანმანათლებლო შესაძლებლობები მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარების, გამოცდილების მიღების და შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით. 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა, ბატონმა გელა წიკლაურმა ისაუბრა საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერტიფიცირების პროგრამის შესახებ და აღნიშნა, რომ მემორანდუმის ფარგლებში ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის დაწესებულია მომსახურების სპეციალური, შეღავათიანი საფასური.