ვახტანგ თორდია

განათლება:

 • 1975 - კიევის ტარას შევჩენკოს სახელობის ეროვნული უნივერსიტეტი, აკადემიური ხარისხი: სამართლის მაგისტრი, სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა
 • 1981 - უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა  და სამართლის ინსტიტუტი, აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი    კონსტიტუციური, სპეციალობა: სამართალი

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1975-1982 წწ. - მეცნიერ-მუშაკი, უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
 • 1982-1983 წწ. - აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელმწიფოსა და ადმინისტრაციული სამართლის კათედრის მასწავლებელი, აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 1983-1985 წწ. - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს უფროსი კონსულტანტი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • 1985-1990 წწ. - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის მდივანი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • 1991-1997 წწ. - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრი, საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • 1993-1997 წწ. - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და პრეზიდიუმის თავმჯდომარი მოვალეობის შემსრულებელი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლო
 • 1993-1995 წწ. - საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია
 • 1998-2005 წწ. - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარე, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლო
 • 1998-2005 წწ. - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 • 2006-2009 წწ. - სოხუმის რაიონული და საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, სოხუმის რაიონული და საქალაქო სასამართლო
 • 2009-2010 წწ. - სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია
 • 2009-2013 წწ. - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მრჩეველი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
 • 2013-2017 წწ. - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭ

პუბლიკაციების ჩამონათვალი:

 • სასამართლო რეფორმა საქართველოში, კიევი, ჟურ. „სააპელაციო სასამართლო,“ №2. 2012 წ.
 • ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 2381-ე მუხლის დახვეწისათვის. თანაავტორობით, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები მე-9-10 ტომი, 2015 წ.
 • მედიაცია საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები, მემორანდუმის ხელმომწერი ქვეყნების მოსამართლეთა ასოციაციების საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2017 წლის 28-29 აპრილი, ქ. თბილისი