ვალერი მოდებაძე

აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი 
სკოლა: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის
სპეციალობა: საერთაშორისო ირთიერთობები და რეგიონალური პროცესები
თანამდებობა: საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი, სამეცნიერო ჟურნალის „სამართალი და ეკონომიკა“-ს რედაქტორი

განათლება: 

 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა (საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა), სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი, 2006–2010, თბილისი, საქართველო
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ინტერდისციპლინარულიGმაგისტრატურა სოციალურ მეცნიერებებში (სოციოლოგია და პოლიტიკა), 2002–2003, თბლისი, საქართველო.
 • სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობა, 2002–2007, თბილისი, საქართველო.
 • ვულვერჰემპტონის უნივერსიტეტი, პოლიტიკა & გერმანული & ესპანური, 1998–2011, ვულვერჰემპტონი, გაერთიანებული სამეფო
 • კენტის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა, 1997-1998, კენტერბური, გაერთიანებული სამეფო.
 • უმაღლესი განათლების მოსამზადებელი პროგრამა სოციალურ მეცნიერებებში,  ვორვიკის უნივერსიტეტი, 1996–1997, კოვენტრი, გაერთიანებული სამეფო. 
 • ესპანური ენისა და კულტურის ინტენსიური კურსები, მალაგის უნივერსიტეტი, 1995–1996, მალაგა, ესპანეთი.

პროფესიული გამოცდილება:

 • საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის ლექტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 2015 - 2018.
 • მოწვეული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2015 - 2016
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის ასოცირებული პროფესორი,  ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2010 – 2015.
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის ასოცირებული პროფესორი, ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი (ყოფილი სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2014 - 2015.)
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის ასოცირებული პროფესორი, შავი  ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2011 – 2014.
 • მოწვეული პროფესორი, Canic Basari University, საერთაშორისო ვაჭრობისა და ადმინისტრაციის დეპარტამენტი, სამსუნი, თურქეთი, 2013 -2015.
 • პოლიტიკის ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2010 – 2014.
 • ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის დეკანი, საერთაშორისო ურთიერთობების სასწავლო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, 2010–2011.
 • საერთაშორისო სამართლის ლექტორი, წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის ეროვნული უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, 2010–2011.
 • დირექტორის ასისტენტი, ვერტიკალი (სამშენებლო კომპანია) 2006–2010.
 • პროექტის მენეჯერის ასისტენტი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, 2005–2006. 
 • ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის სტაჟიორი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში, საქართველოს პარლამენტი 2004–2005.
 • თარჯიმანი, Spie Capag S.A. & Petrofac International LTD, (ბაქო – თბილისი – ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტი) 2003–2004.
 • ინგლისური ენის მასწავლებელი, პროფესიონალ ტრაინინგ გრუპი (Professional Training Group), 2002–2003.
 • ადმინისტრაციული თანაშემწე, Interagency Network, მალაგა, ესპანეთი, 2002.
 • უცხო ენების მასწავლებელი(გერმანული, ინგლისური, ესპანური) 1997–1999

გამოქვეყნებული წიგნები:

 • ვალერი მოდებაძე (2018) გადაწყვეტილების მიღების პროცესი საგარეო პოლიტიკაში (რამოდენიმე თვეში გამოქვეყნდება)
 • ვალერი მოდებაძე (2012) ესპანეთის საგარეო პოლიტიკა 1939–2011,  გამომცემლობა „გრიფონი“, თბილისი.  (წიგნი ქართულ ენაზე)
 • ვალერი მოდებაძე (2012) Integration as the ultimate solution for deported Meskhetians, LAP Lambert Academic Publishing,  Germany. (წიგნი ინგლისურ ენაზე).
 • ვალერი მოდებაძე (2010) მესხური პრობლემის ანალიზი, გამომცემლობა “კალმოსანი“, თბილისი. (წიგნი ქართულ ენაზე).
 • ვალერი მოდებაძე (2015) ჩეჩენი ერის ბრძოლა თავისუფლებისათვის,  „გრიფონი“, თბილისი.  (წიგნი ქართულ ენაზე)

ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები:

 • ვალერი მოდებაძე (2018) The battle for regional dominance between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran, 2nd International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, October 21-23, 2018 Аntalya-Turkey
 • ვალერი მოდებაძე (2018) NATO’s Enlargement and Georgia’s Chances of Integration into the North Atlantic Treaty Organization, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (Journal of Social Research and Behavioral Sciences) ISSN:2149-178X.
 • ვალერი მოდებაძე (2018) საუდის არაბეთსა და ირანს შორის დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთში ჰეგემონობისათვის, საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის შრომები,  თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2017) EU relations with the South Caucasian countries since the breakdown of Soviet Union, მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციიის „პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ“ შრომათა კრებული, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს სამეზობლოს კვლევის ინსტიტუტი.
 • ვალერი მოდებაძე (2017) ფერეიდანი - პატარა საქართველო ირანში, საქართველო- ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მესამე  საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2017) სომხეთ - საქართველოს ომი და მისი შედეგები, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“ №8, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2016) ევროკავშირის უსაფრთხოება და გამოწვევები კავკასიის რეგიონში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება: სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები“,  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, თბილისი, 2016.
 • ვალერი მოდებაძე (2016)  რა გავლენას მოახდენს სანქციების მოხსნა ქარულ - ირანულ ურთიერთობებზე, საქართველო- ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეორე  საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, თბილისი, 2016.
 • ვალერი მოდებაძე (2016) ნატოს გაფართოება და საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორები, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე,  №10, 2016.
 • ვალერი მოდებაძე (2016) ქართულ - თურქული ურთიერთობების კრიტიკული ანალიზი,  სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“ №7, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2015) Russian - Ukrainian Conflict and its impact on Russia, European Union and Ukraine, Journal of Qafqaz University, ISSN:2310-9076, Volume 3, Number 1.
 • ვალერი მოდებაძე (2015) The role of Russia in provoking conflict between Georgians and Abkhazians, International Journal of Alanya Faculty of Business, Vol:7, No:3, page 143-147.
 • ვალერი მოდებაძე (2015) ერთიანი ევროპის იდეა, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“ №6, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2015) პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე დადებული ხელშეკრულებები და მათი როლი ახალი მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბების საქმეში, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“ №6, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2015) Why Turkey Should join European Union: Arguments in favor of Turkish membership, Journal of Liberty and International Affairs,  vol. 1, No. 2, 2015.
 • ვალერი მოდებაძე (2015) ქართულ-ესპანური ურთიერთობები და ისტორიულკულტურული კავშირები, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი.
 • ვალერი მოდებაძე (2014) მცოცავი ანექსია და რუსეთიდან მომავალი საფრთხეები, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა “№5, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2014) ქართულ-ჩეჩნური ურთიერთობები და ისტორიულ-კულტურული კავშირები, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა “№5, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2014) Georgian –Turkish Relations Since the Breakdown of the Soviet Union, Journal of The Faculty of Economics and Administrative Sciences, Volume 4, Issue 1, pp.359-369, Çankırı Karatekin University, Turkey.
 • ვალერი მოდებაძე (2014) Georgia’s pro-Western path: Analysis of the Georgian foreign policy in the post-Soviet period, AİBÜ Institute of Social Sciences Journal, Volume: 14, Issue: 1, ISSN: 1403-0035, pp. 339-355. 
 • ვალერი მოდებაძე (2013) The issue of Gibraltar’s sovereignty and Spain’s territorial integrity,  IBSU Journal of Social Sciences, volume 2, ISSN 2233-3878, pp. 43-48, International Black Sea University, Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2013) The policy of non-recognition of Georgia’s breakaway regions:  Problems and perspectives, Journal of Social and Political Studies “Central Asia and the Caucasus” (14046091), volume 14, issue 4, pp.94-100, Sweden.
 • ვალერი მოდებაძე (2013) Investment Climate in Turkmenistan: Problems and Risks, IBSU Journal of Social Sciences, ISSN 2233-3878, pp.11-14, International Black Sea University. 
 • ვალერი მოდებაძე (2013) როგორ უნდა გავხადოთ არაღიარების პოლიტიკა უფრო ეფექტური, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“ №4, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2013) მეჩაიეობის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები,  სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“ №4, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2013) სიმართლე დეპორტირებული მესხი მოსახლეობის ეთნიკური წარმომავლობის შესახებ, სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი და ეკონომიკა“ №4, სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2013) Crime Reduction strategies in USA, International Scientific Journal “Alatoo Academic Studies”, ISSN: 1694-5263, Volume 8, №1, pp.215-219, International Ataturk Alatoo University, Bishkek, Kyrgyzstan.  
 • ვალერი მოდებაძე (2012) Is Globalization a Source of Prosperity and Progress or the Main cause of Poverty? What has to be done to Reduce Poverty? IBSU Journal of Social Sciences, ISSN 2233-3878, volume 1, pp.13-17, International Black Sea University, Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2011) The importance of Geographical factors for the maintenance of ethnic identity, Intellectual, International Scientific Journal #15, ISSN1512-2530, pp. 53-58, Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2011) ერთიანი კავკავსია განუხორციელებელი იდეა თუ ხვალინდელი რეალობა, ინტელექტუალი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, #16, თბილისი.
 • ვალერი მოდებაძე (2010) The term politics reconsidered in the light of recent theoretical developments, International Black Sea University, IBSU Scientific Journal, 4(1), 39-44, volume 4, pp.39-44, International Black Sea University, Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2009) The Importance of Common Identity Formation for a Polyethnic state, American Studies Periodical, 2nd Edition, pp.33-37, International Black See University, Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2009) Historical background of Meskhetian problem and major obstacle to the repatriation process, IBSU Scientific Journal, ISSN1512-3731, volume 3, pp.113-128, Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2009) Ethno-confessional composition of Samtskhe-Javakheti and the problem of peaceful coexistence in the multi-ethnic society,  Intellectual, International Scientific Journal #10, ISSN1512-2530, pp 99-106, Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2009) Popular opposition – main obstacle to the repatriation process,  International Scientific Journal #10, ISSN1512-2530, pp 93-98, Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2009) The impact of Turkish and Russian dominion on the ethno-confessional composition of Meskheti,  Intellectual, International Scientific Journal #9, ISSN1512-2530, pp 68-76, Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2009) Integration strategy of the population deported from Southern Georgia in 1944, Intellectual, International Scientific Journal #9, ISSN1512-2530, pp 77-84,Tbilisi.
 • ვალერი მოდებაძე (2009)  Disagreement over the ethnic origin and identity of the people deported from Southern Georgia and its influence on repatriation process. Intellectual, International Scientific Journal #9, ISSN1512-2530, pp 85-90, Tbilisi, 2009.

თემის ხელმძღვანელობა / რეცენზენტობა:

სადოქტორო თემის ხელმძღვანელობა: 

 • ინდირა პაპუნიძე, რუსეთის მიერ ოკუპირებულ სეპარატისტულ რეგიონებში არსებული მინი-ნაციონალიზმის გავლენა საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე, 2017, თბილისი.

სადოქტორო თემის ოპონენტობა:

 • ია ჭურჭელაური, 2018.   Russia’s Re-emergence as a Global Player: Security Implications for Georgia and the South Caucasus Region”, თბილისი.
 • ნატალია ბერუაშვილი, 2018.  The Role of the International Institutions (WB, IMF, WTO) in the Formation of a Political and Economic Order in Emerging Democracies (Case of Georgia), თბილისი.

სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელობა:

 • ოთარ ჭოხონელიძე, 2018.  ევროკავშირის როლი კიბერუსაფრთხოების განვითარების საქმეში: გამოწვევები და მათთან ბრძოლის სტრატეგიები, თბილისი.
 • დიანა გიგლემიანი, 2018.  ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები 21-ე საუკუნის სტრატეგიული სტაბილურობის პირობებში, თბილისი.
 • ნანა გადელია, 2016.  ევროკავშირის პოლიტიკის ევოლუცია სამხრეთ კავკასიაში, თბილისი.
 • მარიამ გიგინეიშვილი, 2016.  ევროკავშირის გეოსტრატეგიული მიზნები სამხრეთ კავკასიაში, თბილისი.
 • ხატია კეპაშვილი, 2016. ევროკავშირის გაფართოების პროცესი - პრობლემები და პერსპექტივები, თბილისი.
 • აზამ მოჰამადი, 2013.  ირანის ინტერესები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, თბილისი.
 • სალომე ვოლჩანსკაია-რურუა, 2013. გეოპოლიტიკური რეალობები ცენტრალური აზიის რეგიონში, თბილისი.
 • გურამ პაპალაშვილი, 2013.  ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობა და საქართველო,  თბილისი.
 • დიმიტრი ალასანია, 2013.  საერთაშორისო ტერორიზმის პრობლემები, თბილისი.
 • თამარ მაისურაძე, 2014.  The American Empire Phenomenon: How US shapes the world, თბილისი.
 • ნინო ფარიზოვა, 2014.   Internet Campaign Reinventing the Political World, თბილისი.

სამაგისტრო თემის რეცენზენტობა / ოპონენტობა:

 • ოლგა ზოზიაშვილი, 2014.  Main aspects of Providing Political and Legal Rights of IDPs in Georgia,  თბილისი.
 • მურთაზ პატემი, 2014.  US policy in the Middle East, თბილისი.

რედაქტორობა / რეცენზენტობა:

 • რედაქტორი: სამეცნიერო ჟურნალი - „სამართალი და ეკონომიკა“ №3, #4, #5, #6, № 7, №8, №9, თბილისი.
 • წიგნის რეცენზენტი: ნოდარ გრძელიშვილი, 2011. აფხაზეთი: ქრისტიანობა და ეკონომიკა, თბილისი.

კონფერენციებში მონაწილეობა:

 • საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2018.
 • 2nd SADAB International Conference on Social Researches and Behavioural Sciences, October 21-23, 2018 Antalya-Turkey, 2018.
 •  „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (პირველი რესპიბლიკა: 1918-1921 წწ.) - ახალი ეპოქის დასაწყისი“, კავკასიის უნივერსიტეტი, 2018. 
 •  SADAB International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Social Research and Behavioral Sciences ISSN: 2149 – 178X, ანტალია, თურქეთი. 
 • III საერთაშორისო კონფერენცია „პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის საქართველოს სამეზობლო კვლევის ინსტიტუტი, თბილისი, 2017.
 • 1st Eurasian Social and Economic Research Symposium (ASEAD -2017), ბოსნია და ჰერცეგოვინა, სარაევო, 2017.
 • საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2017.
 • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება: სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები“,  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, თბილისი, 2016.
 • საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2016.
 • საერთაშორისო კონფერენცია „პოლიტიკა კავკასიის გარშემო“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს სამეზობლო კვლევის ინსტიტუტი, თბილისი, 2015.
 • საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები”, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, 2014.
 • საერთაშორისო სიმპოზიუმი ეკონომიკასა და სამართალში, მევლანას უნივერსიტეტი, კონია, თურქეთი, 2013.
 • საერთაშორისო სამეცნიერო თემატური კონფერენცია - ,,დეპორტირებული მესხები - წარსული და დღევანდელობა", თბილისი, 2013.
 • საერთაშორისო კონფერენცია მსოფლიო და კავკასია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, თბილისი, 2011.
 • საერთო იდენტობის ფორმირების მნიშვნელობა პოლიეთნიკური სახელმწიფოსათვის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ამერიკანისტიკაში, 2009, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
 • საქართველოს დემოკრატიზაციის პრობლემები და პერსპექტივები, 2003, სოროსის ფონდი, სამეცნიერო კონფერენცია.

წაკითხული კურსები:

 • 2018- დღემდე საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია
 • 2015 - 2018  „გადაწყვეტილების მიღების პროცესი საგარეო პოლიტიკაში“
 • 2015-დღემდე    „შედარებითი საგარეო პოლიტიკა“
 • 2015 -დღემდე „ევროპული ინსტიტუტების როლი საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემაში“
 • 2017-2018 „პოლიტიკის მეცნიერების კვლევის მეთოდები“
 • 2015-2016 „ნატოს როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში“
 • 2015-16 „საერთაშორისო ორგანიზაციები“
 • 2015 - 2016 „თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები“
 • 2012 –2014 „საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია“
 • 2011-2015 „შედარებითი პოლიტიკა“ 
 • 2010–2015 „პოლიტიკის შესავალი“
 • 2010-2015 „პოლიტიკური იდეოლოგიები“ (Political Ideologies)
 • 2013-2014 “მოლაპარაკებები და კონფლიქტების გადაწყვეტა“
 • 2010-2011 „საერთაშორისო ურთიერთობები"
 • 2010-2011 "საერთაშორისო  ჰუმანიტარული სამართალი"
 • 2010-2011 "საჯარო პოლიტიკა" (Public Policy)
 • 2013-2014 „შესავალი საჯარო მართვაში“
 • 2015 –2015 “გეოპოლიტიკა“