ზურაბ ბერია

ელ.ფოსტაzurabberia@gmail.com

განათლება: 

 • 1979-1984 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი.
 • 1981-1983 ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტის  ინგლისური ენის კურსები.
 • 2011-2011 ტრენინგების კურსი პედაგოგის პროფესიულ უნარებსა და ფიზიკაში.
 • 2011-2011 ტრენინგების კურსი მენტორ- მასწავლებლებისათვის.

შრომითი საქმიანობა:

 • 1984-1989 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ხელსაწყოთმშენებლობის სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო - ინჟინერ-კონსტრუქტორი; (თბილისი, საქართველო)
 • 1986-1989 დისტანციური სწავლების საბუნებისმეტყველო სკოლა ევრიკა - თანადამფუძნებელი და პედაგოგი (ფიზიკა, მათემატიკა); (თბილისი, საქართველო)
 • 1989-1999 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი - მეცნიერ-თანამშრომელი; (თბილისი, საქართველო)
 • 1993-1997 თბილისის საბუნებისმეტყველო ლიცეუმი – პედაგოგი (ფიზიკა, სპორტული დისციპლინები); (თბილისი, საქართველო)
 • 1994-1999 სამედიცინო ტექნოლოგიის ინსტიტუტი – პედაგოგი (ინფორმატიკა და კომპიუტერული ტექნიკა, სამედიცინო და ბიოფიზიკა, მათემატიკა); (თბილისი, საქართველო)
 • 2000-2002 სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება ფიზისი – გენერალური დირექტორი (სამეცნიერო კვლევების წარმოება, ტექნოლოგიური პროცესების    დამუშავება და წარმოებაში დანერგვა); (თბილისი, საქართველო)
 • 2002-2004 Institute of Jewish Humanity – მენეჯერი, განყოფილების უფროსი (ჰუმანიტარული საქმიანობა); (ნიუ იორკი, აშშ)
 • 2005-2007 უკრაინის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი – პროექტი G122,  პირველი კატეგორიის მკვლევარი; (თბილისი, საქართველო/კიევი, უკრაინა)
 • 2009-2009  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – პროექტების კოორდინატორი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2010-2013  ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი – მეცნიერ-თანამშრომელი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2010-2013  სკოლა “ათინათი” – ფიზიკის პედაგოგი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2010-2013    აიმც (აბიტურიენტთა ინტენსიური მომზადების ცენტრი) – ფიზიკისა და მათემატიკის პედაგოგი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2011-2013   თბილისის 1 ექსპერიმენტული საჯარო სკოლა – ფიზიკისა და მათემატიკის პედაგოგი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2011-2011   ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოების გრიფირების მათემატიკის საგნობრივი ჯგუფის ექსპერტი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2011-2011  ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი – კომპიუტერული საგანმანათლებლო პროგრამის სკოოოლ.ცომ მათემატიკის საგნის რედაქტორი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2012-2012  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოების გრიფირების ფიზიკის საგნობრივი ჯგუფის ექსპერტი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2012-2012  სილქნეტის “საშინაო სკოლის” ფიზიკის ვიდეოგაკვეთილების წამყვანი-პედაგოგი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2012-2012  გამოცდების ეროვნული ცენტრი – პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების გამსწორებელთა ჯგუფის წევრი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2013-2015  ნიუტონის თავისუფალი სკოლა – ფიზიკის პედაგოგი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2015 -    მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი – ფიზიკის კონსულტანტი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2015-2017  აგრარული უნივერსიტეტი - ფიზიკის ლექტორი; (თბილისი, საქართველო)
 • 2016 -  ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საგნობრივი სპეციალისტი - ფიზიკის სპეციალისტი;  (თბილისი/საქართველი)
 • 2016- 2017  CEA -  თანამედროვე განათლების აკადემია - ფიზიკის პედაგოგი (თბილისი/საქართველო);
 • 2016- 2017 ევროპული სკოლა - ფიზიკის პედაგოგი (თბილისი/საქართველო);
 • 2017 - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის მასწავლებელთა მომზადების ერთწლიანი პროგრამის ხელმძღვანელი; (თბილისი/საქართველი)
 • 2019 - ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი – მეცნიერ-თანამშრომელი; (თბილისი, საქართველო)

ხარისხები, წოდებები, ნაშრომები:

 • 1984  - ორი გამოგონება, 14 სამეცნიერო სტატია;
 • 1995 - ფიზიკის  დოქტორი;
 • 1996 - ნიუ იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი;
 • 2011 - ფიზიკის მასწავლებლის სერტიფიკატი (VII-XII კლასები);
 • 2011 - ფიზიკის მენტორი;
 • 2012 - ფიზიკის მასწავლებლის სერტიფიკატი ექსპერიმენტულ ნაწილში;
 • 2012 - მათემატიკის მასწავლებლის სერტიფიკატი (VII-XII კლასები);
 • 2012 - ფიზიკის სასკოლო ამოცანათა კრებულების სერია;
 • 2013 - ფიზიკის სახელმძღვანელო საატესტატო გამოცდისათვის;

კომპიუტერული პროგრამები: 

 • Ms Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 
 • Adobe Photoshop

ენები: 

 • ქართული
 • რუსული 
 • ინგლისური