სტუდენტური დღიური

2018-11-06

მაკა სირაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06

ია გელბახიანი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების VI კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06

უჩა მაჭარაშვილი

ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის IV კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06

თამარ კუსიანი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ისტორიის მიმართულების IV კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06

ლიკა კაპანაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის ისტორიის მიმართულების IV კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06

მარიამ პაპაშვილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის III კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06

ნათია კალანდაძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06

თათა ქუტიძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის II კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06

თამუნა წოწორია

ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სკოლის IV კურსის სტუდენტი

დეტალურად
2018-11-06

გიორგი ჩუბინიძე

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის, ისტორიის მიმართულების III კურსის სტუდენტი

დეტალურად