მენიუ

Masters Degree Programs

Masters degree educational programs:

School of Humanities and Law:

Educational Program Admission Status Annual Fee (GEL) University Co-financing (Grant)
Law 30 accredited 2990 2250
Public Governance 30 accredited 2750 2255
History of Georgia 30 accredited 2250 2250
Georgian Philology 20 accredited 2250 2250


School of Business, Computing and Social Sciences:

Educational Program Admission Status Annual Fee (GEL) Univeristy Co-financing (Grant)
Social and Set Psychology 20 accredited 2500 2250
Psycho-diagnostics and Counselling 20 accredited 3900 3120
Computer Science 25 accredited 3350 2680
Cybersecurity 30 accredited Full funding Full funding

University co-financing (university grant) for those enrolled in the fall semester of the 2023-2024 academic year, including the spring semester of 2025, will be maintained for master's students whose academic achievement index of the previous semester in each study course/research component is 81 or more points.

SANGU undergraduate students who plan to continue their studies at SANGU master's degrees, if they wish, can take a free-of-charge preparatory course for common master's examinations at the university's preparatory center.

Higher School for Interpreters and Translators

Learn More

რატომ სანგუ? ადგილი სადაც საუკეთესო განათლების მიღება შეგიძ₾ია

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა