მენიუ

მაგისტრატურა

2023-2024 სასწავლო წელს ცხადდება მიღება შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა:

საგანმანათლებლო პროგრამა ადგილების რაოდენობა აკრედიტებული/ავტორიზებული სწავლის წლიური საფასური (ლარი) საუნივერსიტეტო თანადაფინანსებით
სამართალი 30 აკრედიტებული 2990 2250
საჯარო მმართველობა 30 აკრედიტებული 2750 2255
საქართველოს ისტორია 30 აკრედიტებული 2250 2250
ქართული ფილოლოგია 20 აკრედიტებული 2250 2250


ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

საგანმანათლებლო პროგრამა ადგილების რაოდენობა აკრედიტებული/ავტორიზებული სწავლის წლიური საფასური (ლარი) საუნივერსიტეტო თანადაფინანსებით
სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია 20 აკრედიტებული 2500 2250
ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება 20 აკრედიტებული 3900 3120
კომპიუტერული მეცნიერება 25 აკრედიტებული 3350 2680
კიბერუსაფრთხოება 30 აკრედიტებული სრული დაფინანსება სრული დაფინანსება


2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჩარიცხულთათვის საუნივერსიტეტო თანადაფინანსება (უნივერსიტეტის გრანტი) 2025 წლის გაზაფხულის სემესტრის ჩათვლით, შეუნარჩუნდებათ მაგისტრანტებს, რომელთა წინა სემესტრის აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი თითოეულ სასწავლო კურსში/კვლევით კომპონენტში 81 და მეტი ქულაა.

შეთავაზება SANGU-ს ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულებს:

  • ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულს, რომელსაც SANGU-ში გავლილი აქვს ინგლისური ენა B2 დონეზე განთავისუფლდება მაგისტრატურის უცხო ენის გამოცდისგან.
  • SANGU-ს ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულებს, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას გეგმავენ SANGU-ს მაგისტრატურაში, სურვილის შემთხვევაში, დაუფინანსდებათ საერთო სამაგისტრო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი უნივერსიტეტის მოსამზადებელ ცენტრში 

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა