მენიუ

მაგისტრატურა

2022-23 სასწავლო წელს ცხადდება მიღება შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლა:

საგანმანათლებლო პროგრამა ადგილების რაოდენობა აკრედიტებული/ავტორიზებული სწავლის წლიური საფასური (ლარი)
სამართალი 40 აკრედიტებული 2990
საჯარო მმართველობა 40 აკრედიტებული 2750
საქართველოს ისტორია 40 აკრედიტებული 2250
ქართული ფილოლოგია 40 აკრედიტებული 2250


ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

საგანმანათლებლო პროგრამა ადგილების რაოდენობა აკრედიტებული/ავტორიზებული სწავლის წლიური საფასური (ლარი)
სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია 25 აკრედიტებული 2500
ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება 20 აკრედიტებული 3500
კომპიუტერული მეცნიერება 25 აკრედიტებული 3350
კიბერუსაფრთხოება 30 აკრედიტებული 19 000

 

 

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა