მენიუ

Bachelor's Degree Programs

Undergraduate programs for the 2021-22 academic year:

Educational Program Code Admissions Status Annual Fee (GEL)
 Law 1450101   100 accredited 2250 ₾ 
 Psychology 1450102  90  accredited 2250 ₾ 
 Computer Science 1450103 50  accredited 2250 ₾  
International Relations 1450104  50  accredited 2250 ₾  
 International Relations and Regional Processes 1450105  50  accredited 2250 ₾  
 Tourism Business 1450106  50  accredited 2250 ₾  
 Business Administration 1450107 50  accredited 2250 ₾  
 Economics 1450108  20  accredited 2250 ₾  
 History 1450109  30  accredited 2250 ₾  
 Georgian Philology 1450110  30  accredited 2250 ₾  

Higher School for Interpreters and Translators

Learn More

რატომ სანგუ? ადგილი სადაც საუკეთესო განათლების მიღება შეგიძ₾ია

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა