მენიუ

საბაკალავრო პროგრამები

2024-25 სასწავლო წელს წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში გამოცხადებულია მიღება შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე:

საგანმანათლებლო პროგრამა პროგრამის კოდი ადგილების რაოდენობა აკრედიტებული სწავლის წლიური საფასური (ლარი)
 კომპიუტერული მეცნიერება
1450101  120 აკრედიტებული 2750 ₾ 
 სამართალი
1450102  100 აკრედიტებული 2250 ₾ 
 ფსიქოლოგია 1450103 90 აკრედიტებული 2250 ₾  
 საერთაშორისო ურთიერთობები 1450104 60 აკრედიტებული 2250 ₾  
 ბიზნესის ადმინისტრირება 1450105  50 აკრედიტებული 2250 ₾  
 ისტორია 1450106 50 აკრედიტებული 2250 ₾  
 ქართული ფილოლოგია 1450107 50 აკრედიტებული 2250 ₾  

 მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა (ისტორია- გეოგრაფია-მოქალაქეობა)

1450108 50 აკრედიტებული 2250 ₾  


აბიტურიენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციის დროს, პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად, მიუთითებს წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტს #145, ჩაირიცხება ერთ-ერთ საბაკალავრო პროგრამაზე და მოიპოვებს ნებისმიერი ოდენობის სახელმწიფო გრანტს, პირველი სემესტრის განმავლობაში ისარგებლებს შემდეგი სახის ფინანსური მხარდაჭერით:

  • 100%-იანი გრანტიმოპოვების შემთხვევაში, დაენიშნება 125 ლარიანი  ყოველთვიური სტიპენდია;
  • 70%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი დაფარავს სწავლის წლიური საფასურის დარჩენილ 30%-ს;
  • 50%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი დაფარავს სწავლის წლიური საფასურის 20%-ს;

ფინანსური მხარდაჭერა ამ კატეგორიის სტუდენტებისათვის ყოველ მომდევნო სემესტრშიც გაგრძელდება, თუ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება ნაკლები 81 ქულაზე.

გარდა შიდა დაფინანსების სისტემისა, წმ. ანდრიას ქართული უნვერსიტეტი გთავაზობთ სწავლის წლიური საფასურის გადანაწილებას.

მთარგმნელ-თარჯიმანთა უმაღლესი სკოლა

მეტის ნახვა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა