მენიუ

საბაკალავრო პროგრამები

2022-23 სასწავლო წელს წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში გამოცხადებულია მიღება შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე:

სანაგმანათლებლო პროგრამა პროგრამის კოდი ადგილების რაოდენობა აკრედიტებული სწავლის წლიური საფასური (ლარი)
 სამართალი 1450101   100 აკრედიტებული 2250 ₾ 
 ფსიქოლოგია 1450102  90  აკრედიტებული 2250 ₾ 
 კომპიუტერული მეცნიერება 1450103 70 აკრედიტებული 2250 ₾  
 ბიზნესის ადმინისტრირება 1450105 60 აკრედიტებული 2250 ₾  
 საერთაშორისო ურთიერთობები 1450106  80 აკრედიტებული 2250 ₾  
 ისტორია 1450107  40 აკრედიტებული 2250 ₾  
 ტურიზმის ბიზნესი 1450108  60 აკრედიტებული 2250 ₾  
 ქართული ფილოლოგია 1450109 40 აკრედიტებული 2250 ₾  


აბიტურიენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციის დროს, პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად, მიუთითებს წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტს #145, ჩაირიცხება ერთ-ერთ საბაკალავრო პროგრამაზე და მოიპოვებს ნებისმიერი ოდენობის სახელმწიფო გრანტს, პირველი სემესტრის განმავლობაში ისარგებლებს შემდეგი სახის ფინანსური მხარდაჭერით:

  • 100%-იანი გრანტიმოპოვების შემთხვევაში, დაენიშნება 125 ლარიანი  ყოველთვიური სტიპენდია;
  • 70%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი დაფარავს სწავლის წლიური საფასურის დარჩენილ 30%-ს;
  • 50%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი დაფარავს სწავლის წლიური საფასურის 20%-ს;

ფინანსური მხარდაჭერა ამ კატეგორიის სტუდენტებისათვის ყოველ მომდევნო სემესტრშიც გაგრძელდება, თუ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება ნაკლები 81 ქულაზე.

გარდა შიდა დაფინანსების სისტემისა, წმ. ანდრიას ქართული უნვერსიტეტი გთავაზობთ სწავლის წლიური საფასურის გადანაწილებას.

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა
Learn More

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით
Learn More

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა
მეტის ნახვა