მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საბაკალავრო პროგრამები

2021-22 სასწავლო წელს წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტში გამოცხადებულია მიღება შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე:

სანაგმანათლებლო პროგრამა პროგრამის კოდი ადგილების რაოდენობა აკრედიტებული სწავლის წლიური საფასური (ლარი)
 სამართალი 1450101   100 აკრედიტებული 2250 ₾ 
 ფსიქოლოგია 1450102  90  აკრედიტებული 2250 ₾ 
 კომპიუტერული მეცნიერება 1450103 50  აკრედიტებული 2250 ₾  
 საერთაშორისო ურთიერთობები 1450104  50  აკრედიტებული 2250 ₾  
 საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები 1450105  50  აკრედიტებული 2250 ₾  
 ტურიზმის ბიზნესი 1450106  50  აკრედიტებული 2250 ₾  
 ბიზნესის ადმინისტრირება 1450107 50  აკრედიტებული 2250 ₾  
 ეკონომიკა 1450108  20  აკრედიტებული 2250 ₾  
 ისტორია 1450109  30  აკრედიტებული 2250 ₾  
 ქართული ფილოლოგია 1450110  30  აკრედიტებული 2250 ₾  


აბიტურიენტი, რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციის დროს, პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად, მიუთითებს წმ. ანდრიას ქართულ უნივერსიტეტს #145, ჩაირიცხება ერთ-ერთ საბაკალავრო პროგრამაზე და მოიპოვებს ნებისმიერი ოდენობის სახელმწიფო გრანტს, პირველი სემესტრის განმავლობაში ისარგებლებს შემდეგი სახის ფინანსური მხარდაჭერით:

  • 100%-იანი გრანტიმოპოვების შემთხვევაში, დაენიშნება 125 ლარიანი  ყოველთვიური სტიპენდია;
  • 70%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი დაფარავს სწავლის წლიური საფასურის დარჩენილ 30%-ს;
  • 50%-იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, უნივერსიტეტი დაფარავს სწავლის წლიური საფასურის 20%-ს;

ფინანსური მხარდაჭერა ამ კატეგორიის სტუდენტებისათვის ყოველ მომდევნო სემესტრშიც გაგრძელდება, თუ აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი წინა სემესტრში, თითოეულ სასწავლო კურსში არ იქნება ნაკლები 81 ქულაზე.

გარდა შიდა დაფინანსების სისტემისა, წმ. ანდრიას ქართული უნვერსიტეტი გთავაზობთ სწავლის წლიური საფასურის გადანაწილებას.

შეთავაზება SANGU-ს კურსდამთავრებულებს

თუ საბაკალავრო საფეხური SANGU-ში დაამთავრე და ახლა სამაგისტრო პროგრამაზე გეგმავ სწავლის გაგრძელებას, ეს შეთავაზება შენთვისაა

სწავლის შეღავათიანი პირობები

აირჩიეთ SANGU პირველ, მეორე ან მესამე ნომრად და ისარგებლეთ ფინანსური მხარდაჭერით

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა